Đang xem
210 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Căn bản về CSS Cú pháp CSS Cách thiết kế sử dụng CSS Cách tạo lớp và IDs

Yêu cầu

  • Kết nối Internet Bất kỳ phần mềm chỉnh sửa văn bản nào Trình duyệt web cập nhật
  • NFT Certificate
  • 16 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.4 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 1giờ 11phút of content, in total.

Phần 1: Học các mẹo CSS cơ bản
1:11:20
Các lớp trong CSS
03:04
Thuộc tính Font Families
05:28
Thuộc tính màu sắc Colors trong CSS
06:09
Thuộc tính Padding trong CSS
03:31
Căn chỉnh chữ và biến đổi
03:39
Căn lề và độ rộng
05:58
Thay đổi thân đoạn
04:36
Trình tạo ký tự Latin Text Generator
02:21
Thêm vào một menu ngang với HTML và CSS
08:17
Thêm một hình ảnh nền
04:28
Nghịch một chút với lề trong CSS
02:45

Xem khóa học