Đang xem
186 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cách tăng lưu lượng truy cập bằng cách chọn từ khóa phù hợp Cách sử dụng cùng từ khóa trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau Cách đưa ra các từ khóa mới

Yêu cầu

  • Sẵn sàng học những điều mới về SEO Mong muốn áp dụng các chiến lược khác nhau liên quan đến từ khóa
  • NFT Certificate
  • 24 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.3 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 1giờ 12phút of content, in total.

Phần 2: Bắt đầu
10:40
Chiến lược số trang trên mỗi từ khóa
02:06
Viên đá nền tảng
02:42
Phần 3: Sử dụng công cụ tìm từ khóa của Google (Google keyword tool)
18:13
Thiết lập công cụ tìm từ khóa
01:29
Tìm kiếm các từ khóa khác nhau với công cụ tìm từ khóa
03:53
Nhóm quảng cáo Ad groups
02:20
Vấn đề với các công cụ tìm từ khóa
01:55
Bài thực hành Tôi đã đi bộ và ghi chú lại các từ khóa
04:16
Bài thực hành Suy nghĩ với từ khóa
03:32
Các công cụ tìm từ khóa khác
00:48
Phần 4: Bảng liệt kê các từ khóa SEO
09:48
Bản kiểm tra danh sách từ khóa
07:01
Bản danh sách các trang chủ Home page
01:07
Bản danh sách các trang không phải trang chủ Non-home page
01:40
Phần 5: Các tình huống về tìm kiếm từ khóa tại các công ty trên thực tế
20:06
Nghiên cứu tình huống Pop IT
04:59
Tìm kiếm từ khóa cho Dentist
05:25
Jeff Hora
04:57
Thiếu tư cách pháp lý
04:45
Phần 6: Công cụ tìm kiếm từ khóa đối thủ cạnh tranh
03:54
SEMrush
02:35
SpyFu
01:19
Phần 7: Kết luận
03:10
Điều cần làm trong dài hạn
03:10

Xem khóa học