Đang xem
21 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cách tạo bản sao trò chơi iPhone Flappy Bird của riêng bạn Cách xuất bản trò chơi của bạn trên App Store

Yêu cầu

  • Bạn nên có máy tính MAC hoặc tài khoản MacInCloud.com Cởi mở để thử mã nguồn được đưa ra trong khóa học này
  • NFT Certificate
  • 22 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.3 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 1giờ 41phút of content, in total.

Phần 1: Tìm hiểu cách tạo trò chơi như Flappy Bird: Hướng dẫn chính về lập trình iOS
1:41:00
Sửa đổi biểu tượng và khởi chạy hình ảnh phần 2
01:21
Sửa đổi đồ họa lõi trò chơi phần 1
04:17
Sửa đổi đồ họa lõi trò chơi phần 2
01:38
Tạo người dùng thử nghiệm iTunes cho bảng xếp hạng
02:04
Hồ sơ cung cấp nhà phát triển và ID gói
05:27
Cài đặt trò chơi ID ứng dụng AdMob Revmob Chartboost
09:04
Cài đặt trò chơi phần 2
04:03
Cài đặt trò chơi phần 3
01:26
IDFA
00:59
ITC cài đặt iAd và bảng xếp hạng
06:22
iTunes Connect tạo ứng dụng mới
12:47
Sửa đổi cài đặt âm thanh trò chơi
04:35
Chuẩn bị xuất bản phần 1
13:16
Chuẩn bị xuất bản phần 2 (cập nhật)
04:22
Chuẩn bị xuất bản phần 2
03:28
Chuẩn bị xuất bản phần 3
04:01
Kiểm tra trò chơi trước khi gửi đến cửa hàng ứng dụng
01:58

Xem khóa học