Đang xem
3 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Tìm hiểu tất cả về phương trình vi phân

Yêu cầu

  • Không cần kiến thức sẵn có
  • NFT Certificate
  • 14 Các bài học
  • Trung cấp
  • English
  • 3.0 Xếp hạng
  • +110 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 1giờ 23phút of content, in total.

Phần 1: Phương trình vi phân thường
1:08:17
Tách các biến
02:32
Phương trình vi phân tách biến
03:28
Phương trình vi phân thuần nhất ví dụ 2
04:31
Phương trình vi phân chính xác
06:12
Phương trình vi phân chính xác ví dụ 2
04:10
Yếu tố tích hợp
03:39
Tích hợp ví dụ 2
07:05
Mức độ và thứ tự của một phương trình vi phân
09:20
đạo hàm thứ n
09:51
Phương trình vi phân thuần nhất
08:45
Phần 2: Biến đổi Laplace
15:08
Biến đổi Laplace bài giảng 1
02:34
Biến đổi Laplace bài giảng 2
04:40
Biến đổi Laplace bài giảng 2
07:54

Đánh giá nền tảng BitDegree