Đang xem
2 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Tìm hiểu Python cơ bản Hiểu các ví dụ lập trình Python Học cách tạo ví dụ cho riêng mình Học cách tạo lập trình cho riêng mình, nếu như bạn hiểu về khái niệm

Yêu cầu

  • Yêu cầu kiến thức Internet cơ bản Cảnh giác với cách cài đặt tệp .exe Hiểu cách cài đặt ứng dụng máy tính để bàn đơn giản Học, học nữa, học mãi
  • NFT Certificate
  • 44 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 5.0 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 4giờ 23phút of content, in total.

Phần 1: Nội dung khóa học
03:11
Phần 2: Cài đặt Python
02:55
Phần 3: Tùy chỉnh Python
05:22
Phần 4: Giới thiệu nhanh về Python Shell
03:42
Phần 5: Các phép toán số học cơ bản của Python
05:11
Phần 6: Khái niệm về List
26:22
Giới thiệu về khái niệm List
04:19
Khái niệm về List
09:23
Hoạt động của List
09:23
Khái niệm Tuple
03:17
Phần 7: Lỗi khối thụt lề
03:09
Lỗi khối thụt lề
03:09
Phần 8: Khái niệm Tuples
05:36
Giới thiệu nhanh về khái niệm Tuple
02:19
Hoạt động của Tuple
03:17
Phần 9: Khái niệm về Strings
16:20
Giới thiệu về String
01:39
Hoạt động của String
14:41
Phần 10: Khái niệm của Dict's
01:05
Giới thiệu về khái niệm Dict's
01:05
Phần 11: Hoạt động của Dict's
11:11
Hoạt động của Dict's
11:11
Phần 12: Hàm Set
15:05
Giới thiệu về các hàm Set
01:03
Hoạt động của hàm Set phần 1
07:30
Hoạt động của hàm Set phần 2
06:32
Phần 13: Khái niệm Comment
05:09
Cách tạo nhận xét cho chương trình bằng Python
05:09
Phần 14: Giới thiệu về xử lý tệp (File Handling)
00:58
Giới thiệu về xử lý tệp (File Handling)
00:58
Phần 15: Hoạt động xử lý tệp
08:02
Hoạt động xử lý tệp
08:02
Phần 16: Khái niệm vòng lặp For
07:27
Khái niệm vòng lặp For
07:27
Phần 17: Vòng lặp While
05:34
Khái niệm vòng lặp While
05:34
Phần 18: Câu lệnh điều kiện
12:47
Câu lệnh điều kiện phần 1
03:09
Câu lệnh điều kiện phần 2
09:38
Phần 19: Cách tạo một Hàm
05:12
Cách tạo một Hàm
05:12
Phần 20: Cách tìm diện tích tam giác bằng python
04:55
Chương trình diện tích tam giác
04:55
Phần 21: Cách in chương trình mẫu hình ngôi sao nghịch đảo
09:33
Cách in chương trình mẫu hình ngôi sao nghịch đảo
09:33
Phần 22: Giới thiệu về khái niệm OOPS
04:55
Giới thiệu về khái niệm OOPS
04:55
Phần 23: Khái niệm tính kế thừa Inheritance
19:51
Giới thiệu về tính kế thừa Inheritance
02:43
Chương trình ví dụ tính kế thừa Inheritance
07:51
Ví dụ tính thừa kế từ cha mẹ
09:17
Phần 24: Giới thiệu nhanh về Python 3.7
02:53
Giới thiệu nhanh về Python 3.7
02:53
Phần 25: Giới thiệu biểu thức chính quy
07:01
Giới thiệu về biểu thức chính quy (re)
07:01
Phần 26: Ví dụ về biểu thức chính quy
27:23
Chương trình ví dụ biểu thức chính quy 1
07:17
Chương trình ví dụ biểu thức chính quy 2
09:59
Chương trình ví dụ biểu thức chính quy 3
10:07
Phần 27: Giới thiệu về Pandas
38:24
Giới thiệu về Pandas
07:39
Chương trình ví dụ Pandas 1
04:52
Chương trình ví dụ Pandas 2
08:05
Chương trình ví dụ Pandas 3
08:54
Chương trình ví dụ Pandas 4
08:54
Phần 28: Kết luận
04:05
Kết luận
04:05

Đánh giá nền tảng BitDegree