Đang xem
228 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Quy tắc thiết kế đồ họa: Lý thuyết màu sắc, khái niệm về không gian, hình dạng và hình thức Quy tắc về kiểu chữ: Làm thế nào để hiểu các họ phông chữ, kiểu dáng và phân loại Cách sử dụng các quy tắc và khái niệm để tạo ra thiết kế đồ họa độc đáo Cách tích hợp âm thanh và chuyển động vào thiết kế của bạn

Yêu cầu

  • PC hoặc Mac
  • NFT Certificate
  • 33 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.4 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 2giờ 58phút of content, in total.

Phần 1: Learn Web Design: The Ultimate Guide For Coders
12:06
Phần 3: Typography
16:12
Basic Terms
05:51
Family, Style and Classification
03:44
Designing with Type
06:37
Phần 4: Audience
17:36
Who is the user?
05:11
Design for the User
08:05
Feedback
04:20
Phần 5: Layout
20:22
Establishing Visual Hierarchy
04:52
Visually Organizing Content
05:59
Form Follows Function
03:35
Less is More
05:56
Phần 6: Medium
16:57
Devices
03:54
Bandwidth
03:15
Resolution
09:48
Phần 7: Graphics
22:59
Buttons and Links
08:38
Icons
07:05
Images
07:16
Phần 8: Motion and Sound
17:36
Expectations
05:20
Effective Usage
12:16
Phần 9: Interactivity
10:38
Organization
03:41
User Considerations
03:51
Rollover States
03:06
Phần 10: UX: User Experience
17:21
Content Planning
05:43
Wireframing
08:07
Usability
03:31
Phần 11: Consistency
15:19
See the Big Picture
03:47
Repeat Elements
04:16
Work the System
07:16

Xem khóa học