Đang xem
20 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Học cách tạo trang WordPress ngay từ đầu Học cách nổi bật so với những người khác và cách SEO hoạt động Tìm hiểu để chọn đúng plugin Tìm hiểu cách tích hợp WordPress với phương tiện truyền thông xã hội

Yêu cầu

  • Bạn cần có kiến thức máy tính căn bản và kết nối internet
  • NFT Certificate
  • 23 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.3 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 1giờ 42phút of content, in total.

Phần 1: WordPress 101
37:19
Nghiên cứu từ khóa
03:32
Thêm Wordpress
07:35
Cài đặt chung
03:02
Trang Giới thiệu bản thân
02:11
Bài viết đầu tiên
03:21
Thêm Chủ đề
01:56
Phần 2: Wordpress Plugins
06:19
SEO Plugin
02:54
Phân tích Google Analytics
00:35
Chính sách cá nhân Google Privacy
00:22
Mobile Plugin
00:31
Sơ đồ Google Sitemap
00:26
Facebook Plugin
00:54
Google Dịch
00:37
Phần 3: WordPress Xã hội
58:27
FB Wordpress Plugins
07:35
Cấu hình kết nối Facebook đơn giản
03:53
Bài đăng xã hội
08:41
Tiện ích FanPage
05:21
Tiện ích tiếp thị qua email
06:45
Tích hợp Twitter
09:21
Nút theo dõi Twitter
06:06
Tích hợp Google+
10:45

Xem khóa học