Đang xem
61 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cách sử dụng quảng cáo Facebook Ads và định hướng lại mục tiêu Cách bán sản phẩm trên Facebook Cách tạo video quảng cáo

Yêu cầu

  • Cởi mở để thử các ý tưởng từ khóa học Có kiến thức về Tiếng Anh tốt
  • NFT Certificate
  • 18 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.1 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 44phút of content, in total.

Phần 2: Thiết lập quảng cáo
11:43
Phần 3: Cách tạo video quảng cáo
15:40
Thiết lập thiết bị dễ dàng
03:14
AIDA
04:59
Tùy chọn nếu bạn không thoải mái với việc tạo video
00:50
Dòng chảy trên màn hình
01:42
Ví dụ về video bán hàng cho quảng cáo của bạn
04:55
Phần 4: Đặt theo dõi và chuyển đổi quảng cáo của bạn
08:10
Cách cài đặt độ phân giải Facebook pixel
03:58
Nhắm mục tiêu lại với Facebook
02:23
Nhắm mục tiêu khán giả tương tự nhau
01:49
Phần 5: Thiết lập trang Facebook
08:05
Chiến lược quảng cáo Facebook Ad
04:04
Cách thiết lập trang Facebook của bạn cho Quảng cáo
01:04
Thông tin cơ bản về trang Facebook Page
02:28
Cách điều hướng đến Trình quản lý quảng cáo Facebook Ads
00:29

Xem khóa học