🚨 Time is Running Out: Reserve Your Spot in the Lucky Draw & Claim Rewards! START NOW
Đang xem
10 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cách tích hợp Google Analytics vào trò chơi Unity. Cách đo lường và theo dõi hoạt động của người dùng. Cách theo dõi hiệu suất quảng cáo trong trò chơi của bạn. Làm thế nào để theo dõi mức độ phổ biến của trò chơi của bạn. Cách theo dõi số lượng người dùng và mô hình hành vi của họ.

Yêu cầu

  • Kiến thức cơ bản về sự thống nhất sẽ được coi là một điểm cộng. Đam mê trò chơi điện tử.
  • NFT Certificate
  • 19 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.3 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 1giờ 6phút of content, in total.

Phần 2: Bắt đầu
12:40
Cài đặt plugin phân tích trong unity
02:15
Tạo tài khoản phân tích trực tuyến
03:07
Sử dụng lại tài khoản google analytics của bạn
01:29
Tổng quan về bảng điều khiển phân tích
02:06
Phần 3: Thiết lập cốt lõi
37:56
Thiết lập chính của plugin phân tích trong Unity 3D
03:38
Chuẩn bị móc một đối tượng trò chơi vào phân tích
03:20
Thêm phiên bản phân tích vào tập lệnh
01:49
Gửi dữ liệu đến bảng điều khiển phân tích
07:04
Hiểu sâu khi theo dõi màn hình
05:45
Giới thiệu về phiên Bắt đầu (Start) và Dừng (Stop)
02:04
Hiểu theo dõi sự kiện
03:46
Lập trình theo dõi sự kiện thống nhất cho điểm số
08:08
Phân tích báo cáo theo dõi sự kiện
02:22
Phần 4: Chủ đê nâng cao
05:30
Theo dõi nâng cao cho các chuyên gia
05:30

Đánh giá nền tảng BitDegree