Đang xem
130 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cách lập trình sử dụng Python Cách xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính trong TensorFlow Cách tạo mô hình nhận dạng hình ảnh bằng CIFAR-10

Yêu cầu

  • Windows PC, Mac OS, hoặc Linux PyCharm Community phiên bản 2017.2.3.
  • NFT Certificate
  • 25 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.4 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 5giờ 22phút of content, in total.

Phần 1: Nhận dạng hình ảnh Python
2:44:05
Phần 2: TensorFlow Cơ bản
1:21:40
Giới thiệu và thiết lập
04:11
Tensorflow là gì
13:28
Nút liên tục và hoạt động
14:27
Nút giữ chỗ
11:06
Nút biến
08:22
Cách tạo mô hình hồi quy tuyến tính
05:48
Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính
24:18
Phần 3: Nhận dạng hình ảnh (CIFAR-10)
1:17:02
Giới thiệu
03:10
Tổng quan dự án
03:01
Các gói CIFAR quan trọng
08:35
Hiển thị hình ảnh với PIL
07:30
Lấy dữ liệu CIFAR 10
09:32
Chơi với hình ảnh CIFAR
08:57
Xây dựng mô hình
14:14
Xây dựng dữ liệu đào tạo và đào tạo mô hình
08:24
Kiểm tra mô hình
13:39

Xem khóa học