Đang xem
41 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Học cách tìm sản phẩm Học cách tạo trang liên kết Amazon Học cách làm thế nào để tăng lượng truy cập và tỷ lệ chuyển đổi cao hơn Học cách làm thế nào để tìm sản phẩm đáng để quảng bá

Yêu cầu

  • Kỹ năng máy tính cơ bản
  • NFT Certificate
  • 10 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.3 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 1giờ 49phút of content, in total.

Phần 1: Người tìm kiếm nhiệt Amazon
18:08
Phần 2: Tạo trang liên kết Amazon của bạn
36:36
Phần 3: Truy cập và Chuyển đổi
54:50
Tạo đánh giá sản phẩm
22:34
Chạm hoàn thiện
13:44
SEO trên trang
08:40
Kiếm tiền từ trang web của bạn
09:52

Xem khóa học