Đang xem
4 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Học những điều cơ bản về kế toán và bảng lương Có thể dự báo kết quả tài chính của mình Tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh Phát triển một kế hoạch kinh doanh và tiếp thị Biết về thuế doanh nghiệp và các khía cạnh pháp lý khác liên quan đến kinh doanh trực tuyến

Yêu cầu

  • Mong muốn khởi nghiệp kinh doanh online Sẵn sàng học hỏi Không cần kinh nghiệm trước - bạn sẽ học tất cả những gì bạn cần biết trong khóa học hoàn chỉnh này!
  • NFT Certificate
  • 26 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 1.0 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 2giờ 8phút of content, in total.

Phần 1: Giới thiệu khóa học
00:53
Phần 2: Bắt đầu từ đâu
25:01
Xác định dịch vụ hoặc sản phẩm bạn cung cấp
07:49
Xây dựng kế hoạch kinh doanh
05:53
Xây dựng kế hoạch tiếp thị
05:23
Vốn hóa
05:56
Phần 3: Pháp lý và thuế
19:40
Hình thành pháp lý - Cấu trúc nào
06:33
Thương hiệu, Bản quyền & Bằng sáng chế
05:04
Dịch vụ pháp lý
03:50
Thuế - Trách nhiệm của bạn
04:13
Phần 4: Kế toán
20:34
Tài chính kế toán cho doanh nghiệp khởi nghiệp
04:27
Cẩm nang tra cứu nhanh
04:16
Kế toán 101
06:27
Bảng lương
05:24
Phần 5: Tiếp thị
13:07
Định giá
04:11
Tiếp thị online
05:37
Tiếp thị khác
03:19
Phần 6: Tồn kho
14:46
Drop shipping
04:49
Giữ tồn kho
04:40
Cân nhắc chi phí cho tồn kho
05:17
Phần 7: Trang web của bạn
15:48
Nền tảng nào
04:52
Giỏ hàng
04:48
Địa điểm khác
06:08
Phần 8: Xem xét khác
13:03
Cam kết thời gian
05:34
Cuộc cạnh tranh
03:14
Tính hợp lý trong khái niệm của bạn
04:15
Phần 9: Kết luận
05:10
Kết thúc khóa học
05:10

Đánh giá nền tảng BitDegree