Đang xem
4 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Phát triển sự hiểu biết thấu đáo về kinh tế Hiểu lý thuyết trò chơi Tìm hiểu các chiến lược quyết định giá Hiểu khái niệm về cung và cầu Tìm hiểu về độc quyền và độc quyền thiểu số

Yêu cầu

  • Không có yêu cầu kiến thức
  • NFT Certificate
  • 61 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 5.0 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 3giờ 32phút of content, in total.

Phần 2: Khám phá Kinh tế học
08:40
Phần 3: Khám phá các lựa chọn của người tiêu dùng
19:48
Hành vi con người sử dụng một mô hình lựa chọn
02:54
Theo đuổi hạnh phúc cá nhân
03:25
Đánh giá các giới hạn
04:47
Lợi ích cận biên
03:27
Sự vi phạm và Các hạn chế của mô hình lựa chọn kinh tế
05:15
Phần 4: Sản xuất - Đúng sản phẩm đúng cách
09:29
Cái gì có thể sản xuất
04:26
Quyết định sản xuất cái gì
05:03
Phần 5: Kinh tế vi mô - Cung và Cầu làm mọi thứ dễ dàng
23:06
Nhu cầu phân tích cấu trúc
06:30
Sắp xếp nguồn cung
06:22
Mang Cung và Cầu với nhau
05:41
Kiểm soát giá
04:33
Phần 6: Tối đa hóa người tiêu dùng
10:27
Nhận được sự hạnh phúc nhất xứng đáng cho đồng tiền bạn bỏ ra
01:49
Lựa chọn theo thứ hạng
01:33
Nhận ít hơn từ nhiều hơn
02:16
Lựa chọn giữa các tùy chọn
02:01
Đường cầu và lợi nhuận giảm dần
02:48
Phần 7: Công ty tối đa hóa lợi nhuận
12:48
Mục tiêu của công ty: Tối đa hóa lợi nhuận
00:52
Đối mặt với sự cạnh tranh
03:50
Phân tích cấu trúc chi phí doanh nghiệp
03:44
So sánh doanh thu cận biên với chi phí cận biên
02:43
Khi không sản xuất gì là tốt nhất
01:39
Phần 8: Thị trường tự do và cạnh tranh
08:26
Thị trường tự do cạnh tranh
02:30
Khi thị trường mất tự do
03:03
Cạnh tranh hoàn hảo
02:53
Phần 9: Độc quyền
08:03
Đánh giá độc quyền tối đa hóa lợi nhuận
03:28
Ví dụ về độc quyền tốt
03:34
Điều tiết độc quyền
01:01
Phần 10: Cạnh tranh độc quyền và độc quyền thiểu số
12:43
Độc quyền thiểu số
02:49
Động cơ để gian lận
06:30
Điều tiết độc quyền thiểu số
01:15
Cạnh tranh mang tính độc quyền
02:09
Phần 11: Kinh tế vi mô: Những cái đúng và sai về quyền sở hữu
09:13
Cho phép thị trường đạt được kết quả tối ưu xã hội
00:46
Đánh giá tác nhân ngoại quan
04:39
Bi kịch của sự phổ biến
03:48
Phần 12: Thất bại thị trường - Thông tin bất cân xứng
12:34
Đối mặt với thông tin bất cân xứng
07:24
Cung cấp hàng hóa công
05:10
Phần 13: Lấy nhịp đập sức khỏe Kinh tế và Tài chính
23:00
Xác định sức khỏe của kinh tế và tài chính
00:29
Ghi chú về giới hạn bảo hiểm sức khỏe
08:27
So sánh Việc chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu
04:25
Nhu cầu tăng cao
04:27
Điều tra bí mật của Singapore
05:12
Phần 14: Đo lường kinh tế vĩ mô
06:42
Tổng sản phẩm quốc nội
02:24
Công thức PIB
04:18
Phần 15: Lạm phát
10:34
Khi dư thừa cầu là một điều xấu
04:32
Đo lường lạm phát
06:02
Phần 16: Tại sao xảy ra suy thoái
15:36
Chu kỳ kinh doanh
02:06
Phấn đấu cho một công việc toàn thời gian
03:02
Điều chỉnh giá
02:32
Tiếp cận suy thoái kinh tế
04:07
Đạt đến trạng thái cân bằng
03:49
Phần 17: Khủng hoảng tài chính
08:50
Hiểu về bong bóng nợ phát triển
03:21
Sự tan vỡ nền kinh tế bong bóng
03:22
Hướng tới sự phục hồi
02:07
Phần 18: Kết luận khóa học
09:03
Đóng góp quan trọng
07:10
Kết thúc khóa học
01:53

Đánh giá nền tảng BitDegree