Đang xem
1 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Tìm hiểu về sự khác nhau giữa các chiến thuật đàm phán Hiểu tầm quan trọng của ngôn ngữ cơ thể Hiểu về tiến trình đám phán Học giao tiếp bằng lời nói một cách thích hợp Tìm hiểu cách tối đa hóa kết quả đàm phán

Yêu cầu

  • Niềm đam mê để học một kỹ năng
  • NFT Certificate
  • 29 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 5.0 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 1giờ of content, in total.

Phần 1: Giới thiệu khóa học
03:31
Giới thiệu giảng viên
01:06
Phần 2: 12 kỹ năng đàm phán
27:16
Kiểm soát cảm xúc
02:03
Giao tiếp bằng lời nói
03:06
Khả năng ra quyết định
02:02
Đạo đức và Trách nhiệm
01:55
Lựa chọn câu hỏi tốt
03:10
Thể hiện sự cảm thông
01:55
Linh hoạt
02:05
Học từ lỗi lầm
01:52
Xây dựng giá trị để chứng minh giá trị của bạn
02:26
Luôn nhận được một cái gì đó trở lại
02:07
Sử dụng sự im lặng làm lợi thế của bạn
01:20
Phần 3: Các giai đoạn đàm phán
12:58
Giai đoạn chuẩn bị
02:19
Vị trí đầu tiên và giai đoạn giới thiệu
02:59
Giai đoạn thăm dò và phân biệt
02:50
Giai đoạn quyết định
02:03
Giai đoạn theo dõi
02:47
Phần 4: Kỹ năng ngôn ngữ cơ thể
15:19
Xuất hiện đúng giờ
01:37
Cái bắt tay hoàn hảo
01:54
Đàm phán với đúng người
01:31
Duy trì giao tiếp bằng mắt
01:27
Hiểu nét mặt
01:34
Duy trì không gian cá nhân
01:49
Giữ chân tay bình tĩnh và cởi mở
01:34
Bỏ tay xuống
01:05
Hãy chậm lại và giữ im lặng
02:48
Phần 5: Kết luận về khóa học
01:21
Kết luận về khóa học
01:21

Đánh giá nền tảng BitDegree