Đang xem
58 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Học cách xác định mỗi người cần gì Học cách xác định loại phong cách lãnh đạo nào phù hợp nhất Học cách áp dụng kỹ năng lãnh đạo hàng ngày Học cách đưa ra các mục tiêu rõ ràng

Yêu cầu

  • Không có yêu cầu nào cả, bạn có thể in sách học nếu bạn muốn
  • NFT Certificate
  • 31 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.6 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 1giờ 43phút of content, in total.

Phần 3: Giới thiệu về Situational Leadership
15:44
Nguyên lý đằng sau Situational Leadership
02:43
Bài tập 2: Bốn người
01:50
Bạn đã làm như thế nào?
01:10
Bài tập 3: Bạn đã được lãnh đạo trong quá khứ như thế nào?
01:27
Kỹ năng lãnh đạo liên tục Tannenbaum & Schmidt
03:51
Ba nhân tố quyết định phong cách lãnh đạo
02:50
Đơn giản hóa mô hình lãnh đạo của bạn
01:53
Phần 4: Mô hình thực tế về Lãnh đạo hàng ngày
32:34
Bạn học cách dẫn dắt mọi người như thế nào: Mô hình "Ý thức-Năng lực"
06:17
Áp dụng phong cách lãnh đạo "Ý thức-Năng lực"
03:16
Hai kỹ năng đầu tiên bạn cần
01:50
Bốn phong cách lãnh đạo cho các hoàn cảnh khác nhau
05:53
Bài tập 4: Đưa mô hình vào hoạt động với Bốn người nữa
01:29
Bạn đã làm như thế nào? Phản hồi về Bài tập 4
06:20
Bài tập 5: Tóm tắt lại
01:08
Bạn đã làm như thế nào? Phản hồi về Bài tập 5
06:21
Phần 5: Kỹ năng cho các phong cách lãnh đạo hàng ngày
21:30
Ba kỹ năng thêm bạn cần có
01:19
Thiết lập nhiệm vụ và mục tiêu
05:16
Kỹ năng lãnh đạo là tinh thần hợp tác
05:02
Làm thế nào để có phản hồi
05:42
Phản hồi tích cực hay Phản hồi tiêu cực
02:59
Bài tập 6: Kỹ năng thẩm tra
01:12
Phần 6: Nội dung bổ sung
15:49
Áp dụng Kỹ năng lãnh đạo hàng ngày trong một nhóm
04:51
Làm thế nào để lãnh đạo một nhóm qua một kỳ chuyển đổi
01:53
Một mô hình phong cách lãnh đạo khác
09:05
Phần 7: Phần kết thúc
03:41
Bài tập 7: Bạn đã học được gì?
01:47
Chúc bạn may mắn
01:54

Xem khóa học