Đang xem
15 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cách thể hiện bản thân, quản lý thời gian, giao tiếp tự tin Cách quản lý nhóm hoặc từng cá nhân, đưa ra phản hồi, đặt mục tiêu rõ ràng và ủy quyền Học cách đối phó với những biểu hiện yếu kém và cải thiện công việc của nhân viên Học cách trở thành một nhà quản lý tuyệt vời: Đàm phán, tạo động lực và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề Tìm hiểu 5 kỹ năng quản lý quan trọng nhất và đưa chúng vào thực tiễn

Yêu cầu

  • Không có yêu cầu cụ thể nào Kỹ năng tổ chức và kinh nghiệm sẽ hữu ích khi tham gia khóa học
  • NFT Certificate
  • 25 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.6 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 2giờ 28phút of content, in total.

Phần 2: Quản lý các cá nhân - Cách nhận được những điều tốt nhất từ những người làm việc cho bạn
26:46
Đặt mục tiêu
02:56
Sự ủy quyền
06:44
Phản hồi
04:00
Thể hiện yếu kém
07:00
Huấn luyện
06:06
Phần 3: Kỹ năng giao tiếp - Cách làm cho tiếng nói quản lý của bạn được người khác nghe theo
26:26
Lắng nghe
03:44
Tạo động lực
07:04
Các cuộc họp
04:53
Đàm phán
05:47
Mâu thuẫn
04:58
Phần 4: Quản lý nhóm - Cách tạo và giữ vững một nhóm làm việc hiệu suất cao
31:01
Sức mạnh của nhóm
04:06
Phát triển đội nhóm
08:29
Bảo trì nhóm đội
06:24
Bốn yếu tố cần thiết của quản lý đội nhóm
07:42
Cuộc họp nhóm
04:20
Phần 5: Bộ công cụ của người quản lý - Cách để thích ứng với bất kỳ mọi công việc
23:20
Trí tuệ cảm xúc
03:49
Phân tích giao dịch
09:07
Quá trình SCOPE
02:39
Lựa chọn phong cách quản lý
04:49
Vòng lặp Powerhouse
02:56

Đánh giá nền tảng BitDegree