Đang xem
1 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cách xây dựng trò chơi 2D bằng cách làm việc với physics, Enemies và Projectiles Cách tạo trình kích hoạt và sự kiện để kiểm soát nhịp độ Cách làm việc với trình kết xuất sprite để đạt được hiệu ứng hình ảnh hấp dẫn

Yêu cầu

  • Unity 2018 hoặc cao hơn Chương trình chỉnh sửa hình ảnh (Photoshop, Pyxel Edit, GIMP, v.v.) để tạo hoặc chỉnh sửa các họa tiết của bạn Một chút kỹ năng lập trình C # sẽ giúp bạn rất nhiều
  • NFT Certificate
  • 29 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 5.0 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 4giờ 4phút of content, in total.

Phần 1: Cơ bản về Unity 2018
23:26
Sự khác nhau giữa các yếu tố Canvas GUI và đối tượng trò chơi
04:57
Giải thích các thành phần UI
12:43
Phần 2: MonoBehaviour Scripts, Components, và Unity Lifecycle (C#)
17:45
MonoBehaviours và Unity Lifecycle Hooks (Cập nhật, Bắt đầu, Thức tỉnh)
05:17
Thay đổi màu ngẫu nhiên - C # Script đơn giản cho Người mới bắt đầu
08:01
Thêm bộ đếm thời gian vào tập lệnh thay đổi màu ngẫu nhiên - Theo dõi deltaTime trong tập lệnh
04:27
Phần 3: Đối tượng Scriptable (C #)
26:50
Giới thiệu đối tượng Scriptable
09:51
Tạo các mục trong Hệ thống kiểm kê đối tượng Scriptable
04:29
Các Scriptable Objects lồng nhau và thêm các đối tượng vào các tập lệnh MonoBehaviour trong Inspector
03:36
Tạo Cửa hàng & Cửa hàng tồn kho từ ScriptableObjects
08:54
Phần 4: Hình ảnh 2D bên trong Unity Engine
22:46
Cách tốt nhất để nhập 2D Sprites & Pixel Art
06:48
Kiểm soát Sprite Rendering Order
04:14
Tạo bóng cho hình ảnh 2D Game Sprite
11:44
Phần 5: Chuyển động 2D Kinematic
08:50
Collider.Cast - Cách dễ nhất để kiểm tra va chạm
04:05
Loại bỏ Jitter bằng cách kẹp vào Sprite Pixels
04:45
Phần 6: Tạo Projectiles
25:41
Fireball: Thiết lập cho Spritesheet Animation
07:14
Tạo một Fireball Projectile với chuyển động, va chạm và âm thanh
18:27
Phần 7: Tạo menu UI
1:30:00
Tạo màn hình menu chính - Cài đặt phần 1
10:08
Tạo màn hình menu chính - Phần 2 Nút menu mã hóa
11:09
Tạo màn hình Menu chính - Phần 3 Tải Menu Popup, Nút Đóng Menu
05:06
Tạm dừng Menu với Prefabs & Singleton Menu Manager Script - Phần 1 Cài đặt
06:07
Tạm dừng Menu Prefab & Trình quản lý menu - Phần 2 MonoBehaviour Script Script
16:05
Menu Prefabs & Manager - Phần 3 Hệ thống Singleton - Hướng dẫn Unity 2018
10:34
Menu Prefabs & Manager - Phần 4 Thu thập dữ liệu từ hệ thống Singleton
11:32
Tùy chỉnh GUI Positions trong Menu Tùy chọn
19:19
Phần 8: Audio (SFX & Music)
05:16
Tạo hiệu ứng âm thanh nói chuyện nhân vật trong BFXR
05:16
Phần 9: Sự kiện
18:17
Bản sao sinh ra của Enemies hoặc Projectiles taij Mouse Cursor Point
07:42
Các thao tác trên Event Triggers Script & Inspector
10:35
Phần 10: Quản lý cảnh
05:55
GameObjects sinh ra khi cảnh được tải qua mã
05:55

Đánh giá nền tảng BitDegree