Đang xem
5 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Học cách phát triển kỷ luật tự giác Học cách tập trung Học cách kiểm soát cảm xúc

Yêu cầu

  • Tinh thần học hỏi
  • NFT Certificate
  • 10 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 23phút of content, in total.

Phần 1: Phần 1
23:08
4 thứ giết chết động lực của bạn
02:10
5 cách để xây dựng kỷ luật tự giác và đạt được mục tiêu
02:21
5 cách để tạo động lực cho bản thân và tìm kiếm động lực thúc đẩy bên trong bạn
02:18
Làm thế nào để có một tư duy tích cực - 5 lời khuyên thiết thực
02:32
Cách tìm kiếm động lực thúc đẩy bên trong bạn
02:15
Làm thế nào để thay đổi tư duy trưởng thành và đạt được thành công
02:22
Cách gia tăng sức mạnh động lực thúc đẩy bên trong bạn
02:04
Kỹ thuật đơn giản để giúp bạn kích hoạt động lực bên trong
02:15
Những bí mật lớn nhất mở khóa động lực thúc đẩy bên trong bạn
02:27

Đánh giá nền tảng BitDegree