🚨 Time is Running Out: Reserve Your Spot in the Lucky Draw & Claim Rewards! START NOW
Đang xem
229 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Tải và cài đặt Unity Cách sử dụng Giao diện dự án của Unity Hiểu bảng điều khiển đối tượng Hiểu và sử dụng ánh sáng Đối tượng màu sắc

Yêu cầu

  • Windows PC, Mac OS, hoặc Linux
  • NFT Certificate
  • 17 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.4 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 1giờ 46phút of content, in total.

Phần 1: Học viện trò chơi
1:46:26
Bảng điều khiển đối tượng
06:27
Thao tác hiện trường
02:00
Thêm đối tượng trò chơi 2d
02:57
Đối tượng trò chơi 3d cần thiết
08:25
Ánh sáng Unity (phần 1)
06:00
Ánh sáng Unity (phần 2)
06:00
Giới thiệu về vật lý
08:04
Giới thiệu về kịch bản và lập trình
10:47
Thêm menu với Giao diện người dùng đồ họa phần 1
08:12
Thêm menu với Giao diện người dùng đồ họa phần 2
05:39
Áp dụng màu sắc và vật liệu trên các đối tượng trò chơi
07:20
Đi đâu từ đây
05:44

Xem khóa học