Đang xem
5 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Học lập trình trong Python Học cách xử lý đầu vào và đầu ra Học cách sử dụng Lists, Loops, Sets, và Dictionaries trong Python

Yêu cầu

  • Cài đặt Python trước khi tham gia khóa học Sử dụng Mac hoặc PC
  • NFT Certificate
  • 30 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 11giờ 37phút of content, in total.

Phần 2: Lists
31:03
Giới thiệu về Lists
31:03
Phần 3: Vòng lặp (Loops)
2:34:34
Giới thiệu và ví dụ về sử dụng vòng lặp
39:03
Làm quen với vòng lặp Loops
30:19
Breaking và Continuing trong vòng lặp (Loops)
30:55
Tạo hình dạng Shapes với vòng lặp (Loops)
16:28
Vòng lặp lồng (Nested loops) và In một trường Tic-Tac-Toe
37:49
Phần 4: Sets và Dictionaries
53:14
Hiểu về Sets và Dictionaries
25:58
Ví dụ về Invetory List
27:16
Phần 5: Đầu vào và Đầu ra
55:00
Ví dụ về đọc dữ liệu thành phần tham gia từ tệp tin
27:38
Thực hiện một số thống kê đơn giản với dữ liệu thành phần tham gia từ tệp tin
27:22
Phần 6: Lớp (Classes)
2:03:46
Sự kế thừa (Inheritance) và lớp (Classes)
42:44
Ví dụ về Lớp (Classes) sử dụng thú cưng Pets
24:07
Ví dụ về Lớp (Classes) sử dụng thú cưng Pets - Dogs (Chó)
17:19
Ví dụ về Lớp (Classes) sử dụng thú cưng Pets - Cats (Mèo)
23:03
Lấy ví dụ về thú cưng Pets và thêm con người Human
16:33
Phần 7: Nhập liệu (Importing)
1:11:47
Giới thiệu về Nhập liệu (Importing) và Thư viện Ngẫu nhiên (Random Library)
16:15
Một cách khác để nhập liệu và sử dụng danh sách với ngẫu nhiên
16:51
Sử dụng thư viện thời gian (Time Library)
12:44
Giới thiệu về Thư viện toán (The Math Library)
12:44
Tạo trò chơi đoán người dùng ngẫu nhiên
13:13
Phần 8: Dự án Blackjack Game
2:28:54
Trò chơi BlackJack Phần 1 - Tạo và xáo trộn một bộ bài
14:48
Trò chơi Blackjack phần 2 - Tạo lớp người chơi
38:41
Trò chơi Blackjack Phần 3 - Mở rộng Lớp Người chơi
14:48
Trò chơi Blackjack phần 4 - Thực hiện đặt cược và giành chiến thắng
18:23
Trò chơi Blackjack phần 5 - Thực hiện các động tác của người chơi
24:24
Trò chơi Blackjack Phần 6 - Chạy trò chơi (Kết thúc)
37:50

Đánh giá nền tảng BitDegree