Đang xem
87 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cách bắt đầu làm việc với iOS Machine Learning Machine Learning là gì Cách đào tạo AI

Yêu cầu

  • Hiểu biết cơ bản về iOS Kiến thức cơ bản về lập trình Ý chí học hỏi Kết nối Internet ổn định
  • NFT Certificate
  • 18 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.1 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 1giờ 32phút of content, in total.

Phần 1: Giới thiệu
02:10
Giới thiệu về Machine Learning
01:25
Bắt đầu iOS
00:45
Phần 2: Thiết lập iOS
09:55
Tải và cài đặt Xcode
02:32
Nhận giấy phép nhà phát triển iOS
02:18
Cách sử dụng MAC trên Windows PC hoặc Linux
02:14
Cách cài đặt iOS 11 trên iPhone hoặc iPad của bạn
02:51
Phần 3: Khái niệm về Machine Learning (Học máy)
39:01
Tìm mô hình Machine Learning tùy chỉnh
04:17
Các mô hình chuyển đổi có được Anaconda IDE
04:53
Cài đặt thư viện Python cho Machine Learning lõi
05:23
Cài đặt công cụ Caffe để cho Machine Learning lõi
11:01
Chuyển đổi mô hình SCIKIT mới sang định dạng mô hình lõi
13:27
Phần 4: Học máy iOS với hình ảnh
41:17
Giới thiệu về việc làm việc với các tập dữ liệu
01:49
Tạo dự án Xcode và thêm mô hình iris
01:10
Dự án dữ liệu ML Giao diện người dùng
10:39
Thuộc tính và phương thức đại biểu chọn
08:54
Các phương thức nguồn dữ liệu theo cách chọn
03:38
Dự đoán mã hóa cho các tập dữ liệu
08:16
Cải thiện mã
06:51

Xem khóa học