Đang xem
66 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cách tạo một kế hoạch kinh doanh Cách làm việc với Canvas Mô hình doanh nghiệp

Yêu cầu

  • Cởi mở áp dụng các ý tưởng từ khóa học Có trình độ tiếng Anh
  • NFT Certificate
  • 15 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.7 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 1giờ 6phút of content, in total.

Phần 1: Giới thiệu
01:20
Phần 3: Mô hình kinh doanh canvas bao gồm 9 thành phần
45:13
Phân khúc khách hàng
02:12
Kênh phân phối
03:37
Quan hệ khách hàng
09:27
Những nguồn doanh thu
06:09
Các hoạt động chính
05:04
Đối tác chính
02:56
Tài nguyên chính
04:06
Cơ cấu chi phí
05:31
Tổng kết mô hình kinh doanh
00:57
Phần 4: Thế giới thực phổ biến áp dụng các mô hình kinh doanh
12:33
Các ví dụ phổ biến về mô hình kinh doanh trong thế giới thực (Phần 1)
07:05
Các ví dụ phổ biến về mô hình kinh doanh trong thế giới thực (Phần 2)
05:28

Xem khóa học