Đang xem
62 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cách tạo ứng dụng di động chuyển đổi cao Cách định vị thị trường ứng dụng di động của bạn Cách tối ưu hóa trang web di động của bạn Tìm hiểu về các mạng di động thiết yếu Tìm hiểu về tương lai của Mobile Marketing

Yêu cầu

  • Kỹ năng máy tính cơ bản
  • NFT Certificate
  • 15 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.3 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 53phút of content, in total.

Phần 1: Ứng dụng di động kiếm tiền
16:54
Thuê một lập trình viên
01:55
Bán ứng dụng di động của bạn
03:34
Phần 2: Máy tiếp thị di động
16:10
Tiếp thị qua tin nhắn văn bản
03:10
Dịch vụ tiếp thị qua văn bản
04:08
Thanh toán di động
03:46
Tiếp thị qua GPS
02:09
Trang web di động
02:57
Phần 3: Tấn công quảng cáo di động
20:47
Quảng cáo di động
03:17
Mạng CPA di động
02:41
Tiếp thị dựa trên địa điểm
03:59
Chơi game di động
05:37
Tương lai của di động
05:13

Xem khóa học