Đang xem
1 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Học cách tận dụng Trình kế hoạch Từ khóa Google Keyword Planner cho doanh nghiệp Học cách phân biệt giữa Người mua - Điểm Chung - Nghiên cứu từ khóa Hiểu về cạnh tranh từ khóa hoạt động ra sao

Yêu cầu

  • Kiến thức về máy tính
  • NFT Certificate
  • 58 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 5.0 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 6giờ 30phút of content, in total.

Phần 1: Giới thiệu
01:15
Phần 2: Nghiên cứu từ khóa: Hướng dẫn chuyên nghiệp toàn bộ A đến Z + Các công cụ miễn phí
3:44:34
Từ khóa đuôi dài & đuôi ngắn
08:47
Các loại từ khóa ý định người dùng
06:56
Quy trình mua hàng của người tiêu dùng và từ khóa
09:10
Cách sử dụng từ khóa cho công ty
07:06
Sử dụng từ khóa ở đâu trên trang web
02:10
THÊM - Công thức để xếp hạng cao hơn trên Google
08:12
THÊM - Các nhân tố ảnh hưởng xếp hạng Top trên Google
12:23
Trả lời công khai - Nhận câu hỏi tiềm năng về Từ khóa
05:57
Công cụ từ khóa KeywordTool Dot IO
01:56
Công cụ từ khóa KWFinder
06:30
Đề xuất ý tưởng từ khóa
01:39
Công cụ Từ khóa miễn phí
01:21
Trình kế hoạch từ khóa Google KW Planner
10:39
Làm thế nào để tìm diễn đàn liên quan
06:19
Sử dụng diễn đàn để thu thập ý tưởng từ khóa
07:30
Sử dụng Quora cho nghiên cứu ngách
08:50
Sử dụng Reddit cho ý tưởng từ khóa
01:32
Phân tích đối thủ cho từ khóa
06:40
Demo nghiên cứu từ khóa nhanh
09:59
Làm thế nào để chuẩn bị nghiên cứu để Sắp xếp
08:31
Cạnh tranh từ khóa organic KW Competition
10:18
Tính toán cạnh tranh hữu cơ trong Long Tail PRO
02:04
Sắp xếp nghiên cứu từ khóa dựa trên Cạnh tranh từ khóa hữu cơ
28:38
Sắp xếp Nghiên cứu từ khóa cho quảng cáo Google Adwords
10:04
Sắp xếp theo ý định người dùng
08:44
Nghiên cứu từ khóa YouTube
05:48
Nghiên cứu từ khóa Amazon
06:43
Cách tìm xu hướng hiện tại và theo mùa
11:39
Phần 3: Nghiên cứu SEO từ khóa đuôi dài: Xếp hạng trang 1 trên Google một cách dễ dàng
2:44:15
Giới thiệu
01:48
Demo nghiên cứu từ khóa nhanh
09:59
Ích lợi của Nghiên cứu từ khóa
04:10
Từ khóa đuôi dài & đuôi ngắn
08:47
The Top Google Ranking Factors
12:23
Công thức để xếp hạng cao trên Google
08:12
Trình Kê hoạch từ khóa Google KW Planner
10:39
Trả lời công khai - Nhận câu hỏi tiềm năng về ý tưởng Từ khóa
05:57
Đề xuất cho ý tưởng từ khóa
01:39
Công cụ từ khóa KeywordTool dot IO
01:56
Làm thế nào để tìm diễn đàn ngách
06:19
Sử dụng diễn đàn để thu thập ý tưởng từ khóa
07:30
Cạnh tranh từ khóa hữu cơ là gì
10:18
Tính toán Cạnh tranh hữu cơ trong Long Tail PRO
02:04
Đề xuất cho ý tưởng từ khóa
01:39
Công cụ từ khóa KWFinder
06:30
Cách chuẩn bị nghiên cứu để Sắp xếp
08:31
Sắp xếp nghiên cứu từ khóa cho quảng cáo Google Adwords
10:04
Sắp xếp nghiên cứu từ khóa dựa trên cạnh tranh từ khóa hữu cơ
28:38
SEO là gì
01:13
Từ khóa là gì
01:18
Sử dụng từ khóa ở đâu trên trang web
02:10
THÊM - Nghiên cứu từ khóa YouTube
05:48
THÊM - Nghiên cứu từ khóa Amazon
06:43
Phần 4: Kết luận
00:30
Kết luận SEO từ khóa
00:30

Đánh giá nền tảng BitDegree