Đang xem
137 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Làm thế nào để có năng suất cao hơn trong sự nghiệp Làm thế nào để cải thiện động lực ngắn hạn và dài hạn của bạn Làm thế nào để loại bỏ sự gián đoạn và trở nên hiệu quả trong việc hoàn thành các nhiệm vụ các nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn

Yêu cầu

  • Hứng thú thử nghiệm chiến lược năng suất trong khóa học
  • NFT Certificate
  • 81 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.4 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 3giờ 10phút of content, in total.

Phần 2: Nguyên tắc cơ bản về năng suất: Chiến lược năng suất thực tế về những điều cụ thể
28:36
Loại bỏ nhiệm vụ
02:52
Sự ủy thác
01:58
Về kinh doanh và trong kinh doanh
03:27
Tự động hóa
01:31
Ngân sách năng suất
02:38
Phân khúc
03:40
Cố tình bùng nổ công việc
01:30
Thói quen
03:42
Ngày làm việc một giờ
04:20
Phần 3: Tạo tâm lý làm việc cho năng suất tối đa
04:36
Hiệu ứng Zigarnik
01:59
Kết hợp công việc và thư giãn cho ý tưởng lớn
01:23
Nếu quá sức thì sao
01:14
Phần 4: Loại bỏ sự gián đoạn
05:51
Loại bỏ sự gián đoạn
04:07
Sự xáo trộn về tinh thần và việc vặt
01:44
Phần 5: Các công cụ và ứng dụng năng suất
22:31
Phần giới thiệu công cụ năng suất
00:47
Ứng dụng lịch thời gian
02:17
Ứng dụng ghi chú
02:31
Cách lập danh sách việc cần làm
02:54
Trello
01:12
Ứng dụng Podcast
01:33
Ứng dụng Pocket
01:09
Ứng dụng Time Sink
01:15
Ứng dụng Antisocial
01:22
Kỹ thuật và ứng dụng Pomodoro
01:16
Ứng dụng Boomerang
01:06
Ứng dụng Social Quant
01:40
Trò chơi rèn luyện trí não
01:20
Ứng dụng HedSpace
02:09
Phần 6: Tổ chức môi trường của bạn để tăng năng suất
26:22
Mọi người nên có triết lý này
01:46
4 loại lưu trữ
03:04
Tổ chức bàn làm việc
01:23
Tầm quan trọng của không gian làm việc thoải mái
03:30
Làm gì với khoảng không gian trước mặt bạn
02:51
Ánh sáng
01:18
Các thiết bị không dây
00:45
Tránh những thứ trong tầm với
01:14
Lau chùi thiết bị điện tử
01:48
Ăn tại bàn làm việc
05:54
Bài tập: Tập tổ chức 5 phút mỗi ngày
01:25
Hộp "NHỮNG VIỆC CẦN LÀM"
01:24
Phần 7: Quản lý thời gian của bạn tốt hơn để có thêm thời gian trong ngày và tăng năng suất
14:44
Giới thiệu quản lý thời gian năng suất
00:58
Bỏ qua những nhiệm vụ vô ích
02:21
Luyện tập để không bị phân tán
01:58
Bài tập: Kế hoạch tuần
03:02
Bài tập: Quản lý thời gian hàng ngày
02:27
Stress
02:49
Kết luận
01:09
Phần 8: Sự lưu tâm và nhận thức về tâm trí của bạn và cách tăng năng suất
18:05
Lợi ích của sự lưu tâm
02:53
Sự lưu tâm là gì
04:12
Quan điểm triết học về sự lưu tâm
03:21
Đổi lỗi với sự lưu tâm
03:09
Thực hành: Đi bộ
01:09
Thực hành
03:21
Phần 9: Động lực
31:28
Động lực dài hạn
01:47
Bài tập: kế hoạch cho ngày mai
01:52
Danh sách kiểm tra định kỳ
02:09
Ngủ
03:36
Thực hành
03:03
Động lực của riêng tôi
03:38
Động lực bằng cách đạt các mục tiêu nhỏ
02:26
Động lực nội tại bên ngoài
02:10
15 cách để có thêm động lực
04:42
Phân biệt động lực kèm ví dụ
03:10
Mục tiêu sai dẫn đến không có động lực
02:55
Phần 10: Thiết lập mục tiêu
32:14
Tại sao quan trọng là chọn đúng mục tiêu
04:09
Bài tập: Liệt kê 50 điều ước hàng đầu của bạn
02:04
Bài tập: Đặt hàng mong muốn
03:34
Thực hành
02:49
Bài tập: Chọn ra mục tiêu cuối cùng của bạn
02:00
Lập kế hoạch cho mục tiêu của bạn
04:25
Những người nói bạn không thể
03:25
Nguyên tắc 8020
02:21
Những mục tiêu thông minh
02:04
Tại sao mục tiêu bản thân cho năm mới thất bại
01:56
Mục tiêu sai lầm
01:25
Bản ngã
02:02

Xem khóa học