Đang xem
65 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cách sử dụng PhoneGap để tạo ứng dụng di động Cách sử dụng ứng dụng PhoneGap trên máy tính để kiểm tra các ứng dụng khác Cách lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu trên thiết bị Cách xây dựng ứng dụng hoạt động trên iOS và Android

Yêu cầu

  • Kiến thức căn bản về JavaScript và HTML PC hoặc Mac Kiến thức IT
  • NFT Certificate
  • 58 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.6 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 5giờ 11phút of content, in total.

Phần 2: Giao diện người dùng
30:06
Giới thiệu về giao diện người dùng
00:45
Tạo giao diện người dùng
10:01
Khối nội dung có thể thu gọn
04:32
Nhóm kiểm soát
05:28
Công tắc lật
02:21
Danh sách
06:59
Phần 3: Lưu trữ
34:31
Giới thiệu
00:49
Đối tượng lưu trữ địa phương
11:00
Tạo bảng và lưu trữ dữ liệu
09:25
Lấy dữ liệu
13:17
Phần 4: Định vị địa lý
36:14
Giới thiệu
00:48
Lấy vị trí thiết bị
14:42
Sử dụng thông tin vị trí với Google Places
15:11
Sử dụng thông tin vị trí với Google Maps
05:33
Phần 5: Phương tiện truyền thông
28:21
Giới thiệu
00:52
Phát nội dung âm thanh và video
07:03
Kiểm soát phát lại phương tiện truyền thông
10:05
Điều chỉnh âm lượng của phương tiện truyền thông
03:35
Vị trí và thời lượng truyền thông
06:46
Phần 6: Thiết bị đo gia tốc
13:16
Giới thiệu
00:49
Đọc gia tốc kế
07:52
Di chuyển một vật thể bằng gia tốc kế
04:35
Phần 7: Chụp ảnh
20:44
Giới thiệu
00:42
Cài đặt tùy chọn hình ảnh
05:59
Lấy hình ảnh
07:12
Trả lại hình thu nhỏ
04:40
Chọn một hình ảnh từ thư viện
02:11
Phần 8: Cử chỉ
19:34
Giới thiệu
00:36
Thư viện Hammer.js cho cử chỉ
04:41
Phát hiện cử chỉ
05:02
Taps và Presses
03:39
Swipes và Pans
05:36
Phần 9: Làm việc với phần cứng
19:05
Giới thiệu
00:54
Plugin thông tin thiết bị
05:39
Plugin định hướng thiết bị
04:09
Plugin thông tin mạng
05:12
Plugin tình trạng pin
03:11
Phần 10: Đưa ra thông báo
16:23
Giới thiệu
00:46
Thiết lập CLI
04:21
Kết nối với thiết bị
02:14
Gửi một thông báo
02:41
Gửi một thông báo trong một ứng dụng
06:21
Phần 11: Kết thúc
24:17
Giới thiệu
00:51
Config.xml
07:45
Xây dựng Adobe PhoneGap build
03:38
Xây dựng CLI Build
07:39
Thử nghiệm
04:24
Phần 12: Xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh
24:29
Xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh
00:56
Xem xét UI
06:33
Đánh giá dịch vụ Web
04:32
Xem lại mã
11:16
Tạm biệt
01:12

Xem khóa học