Đang xem
16 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Làm thế nào để tăng lợi nhuận của bạn Tối ưu hóa giá sản phẩm Trở nên cạnh tranh trên thị trường

Yêu cầu

  • Kết nối internet ổn định Cởi mở để áp dụng các công cụ này trong doanh nghiệp của bạn
  • NFT Certificate
  • 17 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.5 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 1giờ 24phút of content, in total.

Phần 1: Định giá sản phẩm, LTV và đàm phán bán hàng để có lợi nhuận tối đa
03:20
Phần 2: LTV and Spending Maximization
18:41
Pricing vs. LTV
06:15
Tactics to extend LTV
07:06
Pricing and discounts
05:20
Phần 3: Pricing for apps
06:06
Pricing apps
06:06
Phần 4: Pricing for e-commerce
12:12
Price intro
06:30
Price effects on e-commerce platforms
05:42
Phần 5: Pricing for B2B
06:08
My 5k case study
06:08
Phần 6: Pricing for freelancing
04:36
Freelancing strategy
04:36
Phần 7: Pricing for books
07:19
Kindle pricing
03:55
Pricing paperback books
03:24
Phần 8: Negotiation
18:59
Naming the price first
07:08
Good cop bad cop negotiation
02:39
How to deal with hagglers
05:51
Phần 9: Pricing for coaching
03:46
Pricing coaching programs
03:46
Phần 10: Bonus
03:07

Xem khóa học