Đang xem
72 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cách điều hành YouTube Adwords Cách tạo dựng Video quảng cáo YouTube chất lượng cao Làm thế nào để biến Quảng cáo YouTube trở thành một kênh quảng cáo hữu hiệu cho doanh nghiệp

Yêu cầu

  • Sẵn sàng đăng quảng cáo đầu tiên về khóa học trên Youtube Sẵn sàng áp dụng các ý tưởng từ khóa học vào thực tiễn
  • NFT Certificate
  • 18 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.7 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 42phút of content, in total.

Phần 1: Giới thiệu
00:30
Phần 2: Xây dựng quảng cáo đầu tiên trong khi giải thích mọi yếu tố trong quảng cáo
32:59
Ngân sách cho mỗi lượt xem CPV và các yếu tố khác
03:28
Địa điểm
03:28
Bắt đầu với ad group
01:04
Làm thế nào ra quyết định chọn quảng cáo online
02:29
Thêm video vào ad group
02:03
Viết mô tả tiêu đề như thế nào
04:48
Thiết lập CPV (Cost per View)
02:43
Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học
01:17
Sở thích và chủ đề
01:38
Từ khóa
02:27
Phần 3: Cách tạo dựng video quảng cáo
08:59
Dễ dàng thiết lập cho video
03:14
Nếu không dùng quảng cáo video
00:50
Ví dụ về video quảng cáo bán hàng
04:55

Đánh giá nền tảng BitDegree