🚨 Time is Running Out: Reserve Your Spot in the Lucky Draw & Claim Rewards! START NOW
Đang xem
57 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Học cách tạo một trang web WordPress cá nhân

Yêu cầu

  • Cần có mạng Internet Ham học hỏi Kiến thức máy tính cơ bản
  • NFT Certificate
  • 11 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 3.2 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 1giờ 26phút of content, in total.

Phần 2: Phát triển trang web WordPress
34:03
Tạo Trang chủ và Trang liên hệ + khám phá trình tạo trang
08:02
Tạo một Menu cho trang web phản ứng
02:40
Cách thay đổi URL wp-admin và chuyển hướng 404
03:26
Cách nhận logo chỉ với 5 đô la
02:40
Sao lưu ý tưởng trang web và di chuyển lên công ty hosting một cách nhanh chóng
17:15

Đánh giá nền tảng BitDegree