Đang xem
4 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Học cách đặt mục tiêu có khả năng thực hiện được Học cách lên kế hoạch trong ngày Học cách duy trì động lực Hiểu về Khái niệm "Tư duy 2X" Học cách tạo Danh sách việc cần làm

Yêu cầu

  • Đầu óc cởi mở
  • NFT Certificate
  • 8 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 59phút of content, in total.

Phần 1: Giới thiệu
59:23
Mục tiêu nhỏ & vi mô
07:49
Động lực
13:40
Mục tiêu THÔNG MINH
11:22
Viết xuống
08:03
Kế hoạch có thể hành động được
04:19
Gắn bó với nó
08:41

Đánh giá nền tảng BitDegree