Đang xem
67 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cryptocurrencies hoạt động như thế nào Công nghệ Blockchain là gì Bitcoin là gì Sự khác biệt giữa Ethereum và Bitcoin Cách đầu từ vào Cryptocurrencies

Yêu cầu

  • Hứng thú với Cryptocurrencies Cởi mở với các khái niệm mới
  • NFT Certificate
  • 9 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.2 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 52phút of content, in total.

Phần 1: Giới thiệu về Crypto
52:06
Cryptocurrency hoặc Crypto Token là gì
04:00
Tại sao lại là Cryptocurrencies?
04:43
Làm thế nào để bắt đầu với Cryptocurrencies
05:09
Bitcoin là gì?
09:38
Nền kinh tế của Bitcoin
05:39
Giải quyết các vấn đề của Bitcoin - Ethereum
06:21
Bản đánh giá phân tích Crypto BTC và ETH
06:08
Một thế giới mới của các đồng tiền
06:37

Xem khóa học