Đang xem
12 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cách thực hiện Split Tests Cách sử dụng Split Test trên các phương tiện truyền thông khác nhau Cách chạy một Webinar Cách có thêm nhiều cú nhấp chuột hơn bằng cách sử dụng tiếp thị qua Email

Yêu cầu

  • Bạn nên có nội dung bạn muốn kiểm tra Bạn nên sẵn sàng thử các bản hack và Tweaks được trình bày trong khóa học này
  • NFT Certificate
  • 7 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.7 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 55phút of content, in total.

Phần 1: Học Split Testing (thử nghiệm phân tách)
55:08
Bản sao chép doanh số
14:36
Video về Bán hàng
09:16
Webinar
07:30
Emails
13:15
Quảng cáo Facebook Ads
07:17

Xem khóa học