Đang xem
2 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Nhận thức rằng điều quan trọng là phải hiểu cảm xúc mà bạn trải nghiệm Học cách rèn luyện và phát triển trí tuệ cảm xúc Tìm hiểu cách cải thiện mối quan hệ và hiệu suất từ những hiểu biết của người khác Hiểu cảm giác và cảm xúc và cách chúng ảnh hưởng đến hiệu suất của bạn

Yêu cầu

  • Cởi mở và có tính thần học hỏi Bất cứ ai quan tâm và muốn phát triển khả năng kiểm soát cảm xúc Bất cứ ai muốn áp dụng trí thông minh vào cảm xúc
  • NFT Certificate
  • 40 Các bài học
  • Trung cấp
  • English
  • +110 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 1giờ 32phút of content, in total.

Phần 1: Introduction to Foundation in Emotional Intelligence
05:02
Emotional Intelligence - Frequently Asked Questions (FAQs)
Foundation in Emotional Intelligence - Learning Outcomes
02:00
Assess your Emotional Intelligence
Phần 2: What is Emotional Intelligence?
22:41
The Difference Between EQ and EI
03:18
Emotional Intelligence at Work
06:06
Insights into Emotions
02:06
Working with the Emotional Climate
03:05
The Advantages and Disadvantages of Emotional Intelligence
04:50
Phần 3: Emotional Intelligence Quiz (I)
Emotional Intelligence Quiz
Phần 4: Emotions
34:14
How Emotions are Viewed
01:15
The Development and Function of Emotion
02:26
One Minute Observation Test
01:01
The Basic Anatomy of the Brain
05:49
Emotions and Higher-Order State
02:00
The Basic Human Emotions
03:17
More About Emotions
01:17
The Wheel of Emotions - 8 Primary Bipolar Emotions Presented in a Wheel
01:52
The Expression of Emotion
04:53
The Myth Around Positive and Negative Emotions
04:21
Understanding and Using Emotions
03:32
Identifying and Using Emotion
02:31
Phần 5: Emotional Intelligence Quiz (II)
Emotions Quiz
Phần 6: What can be Practically Applied from Understanding Emotional Intelligence Models
16:24
Daniel Goleman's Emotional Intelligence Framework
04:30
Emotional Intelligence Competencies
Emotional Intelligence as a Series of Abilities
01:14
More about Emotional Intelligence as a Set of Abilities
02:10
What we can Learn from The Six Seconds Model of Emotional Intelligence
02:00
Measuring and Assessing Emotional Intelligence
06:26
Motivation Poster
Phần 7: Developing Emotional Intelligence
13:01
Practising and Learning Emotional Intelligence
01:15
Practising Emotional Intelligence
05:44
The One Percent Solution
01:27
Some Do's and Don'ts Around Working with Emotional Intelligence
02:31
Learning Review of the Foundation in Emotional Intelligence Course
02:04
Phần 8: Emotional Intelligence Quiz (III)
Practising Emotional Intelligence Quiz
Phần 9: Conclusion to the Foundation in Emotional Intelligence Course
01:16
Practical Activity - Three Good Things
Lightbulb Moments Resource Cards - Insights into Emotional Intelligence
Concluding the Course
01:08

Đánh giá nền tảng BitDegree