Đang xem
28 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cách viết một cuốn sách hay trong một tháng ngay cả khi bạn không có kỹ năng viết nào Cách biến sách của bạn thành nguồn thu nhập thụ động Cách sử dụng khả năng mở rộng của phương pháp này để tạo nhiều sách

Yêu cầu

  • Cởi mở thử nghiệm các chiến lược từ khóa học này Hiểu tiếng Anh
  • NFT Certificate
  • 21 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.4 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 1giờ 10phút of content, in total.

Phần 1: Giới thiệu
00:45
Phần 2: Cách viết một quyển sách hay đầu tiên khi chưa có kỹ năng viết
27:24
Cách tạo bìa sách đẹp
01:34
Cách tải sách lên để bán trên Amazon và Kindle
08:11
Chọn chủ đề cho sách của bạn
07:13
Những nơi khác để xuất bản và bán sách cho bạn
01:38
Phần 3: Kế hoạch kinh doanh cho sách
06:00
Bạn kiếm được bao nhiêu với sách của mình
03:59
Một cuốn sách nên dài bao nhiêu trang
02:01
Phần 4: Tạo đề cương cho sách
15:12
Cách tạo đề cương cho sách
06:16
Đề cương cơ bản cho tiểu thuyết
03:41
Phác thảo câu chuyện tiểu thuyết
05:15
Phần 5: Nguồn tài liệu bổ sung
21:11
Ghi âm lại sách của bạn
01:01
Cách viết một cuốn sách
04:07
Viết video bán sách
01:33
Cuộc thi sách
05:40
Tổng quan về tiếp thị sách
04:50
Video bán sách với âm nhạc
01:33
Điều gì nếu bạn nhận được đánh giá xấu từ ban đầu
02:27

Xem khóa học