🚨 Get Your Free NFT Certificate Mint by Completing the Web3 Exam! START NOW
Câu hỏi phỏng vấn Java giúp bạn có được vị trí lập trình Java

Java interview questions - logo

Tôi hiểu được rằng bạn có thể cảm thấy bực bội hay thậm chí là nản lòng khi phải chờ đợi cuộc phỏng vấn xin việc đó. Bạn bắt đầu đếm từng ngày rồi từng giờ và từng phút cho đến khi bạn ngồi trước mặt nhà tuyển dụng để thảo luận về tương lai của bạn trong công ty. Sự lo lắng sẽ là điều hiển nhiên và bạn có thể sẽ gặp phải tình huống khó khăn mà không biết phải xử lý và trả lời thế nào. Để tránh được điều này và để có được cuộc phỏng vấn thành công, bạn nên có sự chuẩn bị sẵn sàng. Với hướng dẫn về các câu hỏi phỏng vấn Java này  sẽ giúp bạn giải quyết được những điều đó.

Tôi đã phân chia thành một vài nhóm để dễ học và dễ nhớ hơn. Những câu hỏi phỏng vấn Java này (hoặc đúng hơn là câu trả lời) sẽ giúp bạn bắt đầu cuộc phỏng vấn và tìm được công việc như một chuyên viên lập trình Java ngay lập tức!

Nội dung

Hiểu Java cơ bản

Chúng ta sẽ bàn về các câu hỏi phỏng vấn Java 8 và tôi sẽ cung cấp câu trả lời cho các chuyên viên phát triển phần mềm có kinh nghiệm. Mặc dù vậy, chúng ta hãy cùng bắt đầu từ những điều cơ bản trước. Cho nên việc học Java cơ bản là cần thiết để bắt đầu cho cuộc phỏng vấn với vị trí bạn mong muốn.

Câu hỏi 1: Java là gì?

Đây có vẻ như là một câu hỏi khá đơn giản mà nhà tuyển dụng sẽ mong đợi một câu trả lời rõ ràng và thẳng thắn.

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng có tính bảo mật cao. Nó được tạo ra và phát triển năm 1991 bởi James Gosling. Java được thiết kế để thể hiện slogan của ‘’WORA’’ - ‘’Một lần viết, chạy bất cứ nơi nào’’. Java được biết đến với tính linh hoạt và chạy với hiệu suất cao.

Câu hỏi 2: Java có phải hoàn toàn hướng đối tượng không?

Đây là một trong những câu hỏi phỏng vấn Java, và câu trả lời là nó không hướng đối tượng hoàn toàn. Java sử dụng một số loại dữ liệu (char, byte, float) không phải là đối tượng.

So sánh Nền tảng học online Bên cạnh các nền tảng khác

Bạn có biết?

Bạn đã bao giờ băn khoăn nền tảng học online nào tốt nhất cho sự nghiệp của bạn chưa?

Xem & so sánh TOP nền tảng học online cạnh nhau

Câu hỏi 3: Liệt kê một vài tính năng nổi bật của Java.

Tính năng quan trọng nhất đối với các lập trình viên và nhà phát triển phần mềm mới bắt đầu sự đơn giản. Sau khi đã định nghĩa được Java là gì thì đây được coi là ngôn ngữ lập trình khá dễ học khi so sánh với các ngôn ngữ lập trình khác.

Java cũng được coi là rất an toàn nhờ có trình thông dịch JVM - trình thông dịch này được cài đặt cùng với chính Java và liên tục cung cấp cho máy tính của bạn các bản cập nhật bảo mật mới nhất từ internet.

Ngoài ra, Java hoàn toàn di động. Nhờ nguyên tắc ‘’WORA’’ để lập trình Java, nên nó có thẻ được trung chuyển và áp dụng cho bất kỳ máy nào bạn thích - nó hoàn toàn linh hoạt và đa chức năng.

Câu hỏi 4: Điểm đặc biệt của Java 8 là gì?

Trong các câu hỏi phỏng vấn Java, nhiều khả năng bạn sẽ nhận được các câu hỏi kiểu so sánh. Bản cập nhật cho ngôn ngữ lập trình Java là một trong những điểm đáng chú ý hơn cả giúp bạn biết những tính năng mới nào xuất hiện từ nó.

Java 8 giới thiệu phần hỗ trợ ngôn ngữ cho String, cung cấp API Ngày / Giờ được cải tiến và tiếp tục phát triển JVM - hệ thống chịu trách nhiệm cho nhiều thứ Java, bao gồm cả bảo mật. Nhìn chung, Java 8 làm cho ngôn ngữ lập trình dễ tiếp cận hơn và phù hợp hơn với các ngôn ngữ lập trình hiện đại.

Đây có lẽ sẽ là một trong những câu hỏi phỏng vấn Java 8 chính mà bạn sẽ nhận được. Chỉ cần lưu ý rằng Java 8 là một cải tiến lớn cả về hiệu năng và bảo mật.

Câu hỏi 5: ‘access specifiers’ trong Java là những gì?

Tổng cộng có bốn access specifiers (xác định phạm vi truy cập) có thể được coi là một trong các câu hỏi phỏng vấn Java, đó là: public (công khai), private (riêng tư), protected (bảo vệ) và default (mặc định).

Public specifier cho phép truy cập vào bất kỳ lớp nào hoặc thông qua bất kỳ phương thức nào (thông qua tên của chúng). Ngược lại, private specifier chỉ cho phép truy cập trong chính lớp mà chúng chỉ định. Protected cho phép truy cập bằng cách nào đó tương quan với lớp - hoặc từ trong lớp, hoặc từ một lớp con hoặc đơn giản là từ cùng một gói. Cuối cùng, default biểu thị phạm vi tiêu chuẩn (mặc định) và chỉ cho phép truy cập từ cùng một gói.

Câu hỏi 6: ‘constructor’ là gì?

Constructor là một phần của mã khởi tạo một đối tượng cụ thể. Java có hai loại constructor - kiểu mặc địnhkiểu tham số.

Câu hỏi 7: ‘object’ là gì?

Đây là thuật ngữ phổ biến khi đề cập trong các câu hỏi phỏng vấn Java. Một object (đối tượng) trong Java có trạng thái và hành vi. Định nghĩa phổ biến và dễ hiểu nhất của một đối tượng là sự thể hiện của một lớp.

Câu hỏi 8: Sự khác biệt giữa ‘equals()’ và ‘==’?

public class Equaltest {
public static void main(String[] args) {
String str1= new String(“HELLO”);
String str2= new String(“HELLO”);
if(Str1 == str2)
{
System.out.println("String 1 == String 2 is true");
}
else
{
System.out.println("String 1 == String 2 is false");
String Str3 = Str2;
if( Str2 == Str3)
{
System.out.println("String 2 == String 3 is true");
}
else
{
System.out.println("String 2 == String 3 is false");
}
if(Str1.equals(str2))
{
System.out.println("String 1 equals string 2 is true");
}
else
{
System.out.prinltn("String 1 equals string 2 is false");
}
}}

Câu hỏi 9: Các tham chiếu đối tượng có thể có trong Java là gì?

Trong số tất cả các câu hỏi phỏng vấn Java, câu hỏi này cũng khá dễ hiểu. Tất cả các tham chiếu đối tượng đều không có giá trị (null).

Câu hỏi 10: Sự khác nhau giữa JDK, JVM, và JRE?

JDK là một bộ công cụ phát triển Java (Java Development Kit). Nó là công cụ chính trong Java được sử dụng để biên dịch các chương trình của ngôn ngữ này. Trong gói, nó chứa tất cả các công cụ cần thiết để sử dụng.

Như đã đề cập trước đó - JVM là viết tắt của Java Virtual Machine (Máy ảo Java). Nó là một cỗ máy tạo ra môi trường trong đó Java bytecode có thể hoạt động chính xác.

JREJava Runtime Environment (môi trường thực thi Java). Đây là loại môi trường mà JVM cung cấp - nó cho phép Java bytecode chạy và hoạt động đúng.

Câu hỏi 11: ‘Garbage Collection’ được sử dụng trong Java để làm gì?

Đối với câu hỏi phỏng vấn Java này, bạn cần hiểu mục đích của tính năng này là xác định và loại bỏ các đối tượng không còn cần thiết cho ứng dụng để tạo điều kiện cho các tài nguyên được thu hồi và tái sử dụng.

Câu hỏi 12: Cách để phân biệt lớp trừu tượng với giao diện?

 • Các lớp trừu tượng có thể có các phương thức triển khai trong khi các giao diện thì không thể.
 • Một lớp chỉ có thể mở rộng một lớp trừu tượng nhưng nó có thể được thực hiện trên nhiều giao diện.
 • Bạn có thể chạy một lớp trừu tượng nếu nó có phương thức chính () nhưng không có giao diện.

Câu hỏi 13: Sự khác nhau giữa path và classpath variables?

Đường dẫn (path) là một biến môi trường được HĐH sử dụng để định vị các tệp thực thi. Vì lý do này, chúng ta cần thêm vị trí thư mục vào biến đường dẫn (path variable) khi Java được cài đặt hoặc để làm cho HĐH tìm thấy bất kỳ thực thi nào.

Classpath dành riêng cho việc lập trình Java và được thực thi sử dụng để định vị các tệp lớp. Bạn có thể cung cấp một vị trí đường dẫn trong khi chạy ứng dụng Java và nó có thể là một thư mục, tệp ZIP hoặc tệp JAR.

Câu hỏi 14: ‘Synchronization’ là gì trong Java?

Đây là một thuật ngữ khác sẽ có thể có trong các câu hỏi phỏng vấn Java. Nó là một tham chiếu đa luồng. Một khối mã được đồng bộ hóa có thể được thực thi chỉ bởi một luồng tại một thời điểm. Synchronization là một quá trình giữ cho tất cả các luồng đồng thời được thực thi trong đồng bộ hóa. Quá trình đồng bộ hóa cho phép tránh các lỗi nhất quán bộ nhớ gây ra do chế độ xem không nhất quán của bộ nhớ dùng chung. Khi một phương thức được khai báo là đồng bộ hóa, luồng sẽ giữ màn hình cho đối tượng phương thức đó. Nếu một luồng khác đang thực thi phương thức được đồng bộ hóa thì luồng đó sẽ bị chặn cho đến khi luồng kia giải phóng màn hình.

Câu hỏi 15: Cách để đạt được sự an toàn của luồng trong Java?

Bạn có thể đạt được nó bằng cách:

 • Đồng bộ hóa
 • Các lớp đồng thời nguyên tử
 • Triển khai giao diện khóa đồng thời
 • Sử dụng một từ khóa dễ biến mất
 • Sử dụng các lớp bất biến
 • Các lớp an toàn luồng

Các câu hỏi phỏng vấn Java nâng cao

Câu hỏi 1: Sự khác biệt giữa ‘method overloading’ và ‘method overriding’?

Một trong những câu hỏi phỏng vấn Java nâng cao đầu tiên có thể là câu hỏi này. Trong trường hợp ‘’method overloading’’ (phương thức nạp chồng), các phương thức trong cùng một lớp chia sẻ cùng một tên nhưng các tham số khác nhau. Điều này liên quan đến các phần mở rộng của hành vi phương thức hơn. Ngược lại, ”method overriding”(phương thức ghi đè) lớp con có các phương thức cùng tên và tham số. Mục đích ở đây là để thay đổi hành vi của phương thức hiện có.

Java interview questions - programming

Đây là ví dụ phương thức nạp chồng:

class Adder {
Static int add(int x, int y)
{
return x+y;
}
Static double add( double x, double y)
{
return x+y;
}
public static void main(String args[])
{
System.out.println(Adder.add(33,33));
System.out.println(Adder.add(16.4,16.8));
}}

Và đây là phương pháp ghi đè:

class Dog {
void run(){
System.out.println(“dog is sleeping”);
}
Class Doberman extends Dog{
void run()
{
System.out.prinltn(“doberman is sleeping at night”);
}
public static void main( String args[])
{
Dog b=new Doberman();
b.run();
}
}

Câu hỏi 2: Đầu ra của chương trình Java này là gì?

public class Test
{
Test(int x, int y)
{
System.out.println("x = "+x+" y = "+y);
}
Test(int x, float y)
{
System.out.println("x = "+x+" y = "+y);
}
public static void main (String args[])
{
byte x = 30;
byte y = 65;
Test test = new Test(x,y);
}
}

Câu trả lời chính xác là:

a = 30 b = 65

Câu hỏi 3: Có thể thực hiện một chương trình mà không dùng phương thức ‘’main ()’’ hay không?

Với câu hỏi phỏng vấn Java này, câu trả lời là có. Một trong những cách phổ biến nhất để thực hiện một chương trình như vậy là sử dụng một khối tĩnh static block.

Câu hỏi 4: ‘runtime polymorphism’ là gì?

“Runtime polymorphism’’ là một quá trình trong đó một lệnh gọi cụ thể được đưa ra cho một phương thức bị ghi đè sẽ được giải quyết trong thời gian chạy thay vì thời gian biên dịch. Dưới đây là một ví dụ:

class Tree {
void run()
{
System.out.println(“tree is standing”);
}
}
class Willow extends Tree {
void run()
{
System.out.prinltn(“willow is standing on a hill”);
}
public static void main(String args[])
{
Tree b= new Willow(); //upcasting
b.run();
}
}

Câu hỏi 5: ‘Inheritance’ là gì?

Trong lập trình Java, tính kế thừa (inheritance) được hiểu là khi một đối tượng có được các thuộc tính và tham số của một đối tượng khác (thuộc một lớp khác). Phương thức ghi đè được thảo luận ở trên sử dụng điều này - ý tưởng chính của kế thừa là bạn có thể xây dựng các lớp mới trên các lớp đã tồn tại. Có năm loại kế thừa khác nhau, nhưng Java chỉ hỗ trợ bốn loại (tính đa kế thừa không được hỗ trợ). Tại sao đa kế thừa lại không được hỗ trợ? Một lý do cụ thể được đưa ra là để đơn giản hóa chương trình. Đây là một lưu ý quan trọng mà bạn cần phải nhớ trong các câu hỏi phỏng vấn Java.

Câu hỏi 6: Kể tên superclass cho tất cả các lớp khác trong Java.

Đây là một trong những câu hỏi dễ và cốt lõi về Java. Superclass trong Java là lớp đối tượng (object class).

Câu hỏi 7: ‘super’ trong Java nghĩa là gì?

‘’Super’’ trong Java được sử dụng như một tham chiếu để chỉ đến một đối tượng trỏ đến một đối tượng của lớp mẹ liền kề. Lệnh cũng có thể được sử dụng để gọi một phương thức và hàm tạo của lớp mẹ liền kề.

Câu hỏi 8: Đầu ra của chương trình Java này là gì?

class Animal
{
public Animal()
{
System.out.println("Animal class constructor called");
}
}
public class Zebra extends Animal
{
public Zebra()
{
System.out.println("Zebra class constructor called");
}
public static void main (String args[])
{
Zebra e = new Zebra();
}
}

Câu trả lời:

Animal class constructor called
Zebra class constructor called

Đây là những câu hỏi phỏng vấn Java rất phổ biến. Bạn luôn phải chú ý đến các biến – chúng sẽ giúp bạn có câu trả lời cuối cùng.

Câu hỏi 9: ‘association’ trong Java là gì?

Đây là một trong những câu hỏi phỏng vấn Java được hỏi khá nhiều, thoạt đầu có vẻ không giống một câu hỏi ‘’nâng cao’’. Tuy nhiên, những thứ như aggregation (tập hợp) và composition (thành phần) lại bắt nguồn từ association (sự liên kết), vì vậy việc hiểu thuật ngữ này là khá quan trọng.

Association là khi tất cả các đối tượng có vòng đời và không có chủ sở hữu cụ thể tồn tại. Nó có thể khác nhau giữa ‘’one” và ‘’many”.

Udacity Review Logo
Ưu điểm
 • Dễ sử dụng
 • Cung cấp nội dung chất lượng
 • Minh bạch giá cả
Tính năng chính
 • Chứng chỉ miễn phí sau hoàn thành
 • Tập trung vào các kỹ năng khoa học dữ liệu
 • Thời gian học tập linh hoạt
Udacity
Ưu điểm
 • Thiết kế đơn giản (không có thông tin không cần thiết)
 • Khóa học chất lượng cao (ngay cả khóa miễn phí)
 • Đa dạng tính năng
Tính năng chính
 • Chương trình nanodegree
 • Phù hợp với doanh nghiệp
 • Chứng chỉ hoàn thành trả phí
Udemy Logo
Ưu điểm
 • Đa dạng nhiều khóa học
 • Dễ điều hướng
 • Không có vấn đề kỹ thuật
Tính năng chính
 • Đa dạng nhiều khóa học
 • Chính sách hoàn tiền trong 30 ngày
 • Chứng chỉ hoàn thành miễn phí

Câu hỏi 10: ‘object cloning’ là gì?

Trong lập trình Java, lệnh ‘’object cloning’’ (nhân bản đối tượng) được sử dụng để tạo một bản sao giống hệt của đối tượng. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng phương thức clone () từ lớp Object class.

Bí kíp cho cuộc phỏng vấn

Để có một cuộc phỏng vấn diễn ra tốt đẹp, bạn cần phải đảm bảo về sức khỏe một cách tốt nhất bằng cách ngủ ngon và ăn sáng trước buổi phỏng vấn. Chắc chắn là bạn không nên thức dậy lúc 3 giờ sáng để xem lại các câu hỏi phỏng vấn Java cơ bản khi mà cuộc phỏng vấn diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau. Bên cạnh đó, bạn không cần phải quá căng thẳng - cố gắng không nghĩ về cuộc phỏng vấn ít nhất 24 giờ cho đến khi kết thúc - chỉ sửa lại các ghi chú của bạn trên đường đến cuộc phỏng vấn.

java-interview-questions

Nên thoải mái khi bạn phỏng vấn vì nhà tuyển dụng có thể nhìn ra sự lo lắng của bạn. Họ có thể nghĩ rằng bạn đang lo lắng vì phải che giấu điều gì đó - có lẽ là thiếu kỹ năng?

Kết luận

Với nhu cầu lập trình viên ngày càng tăng, nhiều công ty và nhà tuyển dụng cá nhân đang tìm kiếm các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực mã hóa máy tính. Vì Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới (nhờ tính linh hoạt, bảo mật và đơn giản của nó), nhiều lập trình viên chọn học Java cơ bản. Trong hướng dẫn này, tôi đã chỉ ra một số câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn Java cốt lõi. Có rất nhiều câu hỏi phỏng vấn Java mà bạn có thể gặp phải trong quá trình phỏng vấn xin việc, nhưng ít nhất nếu học Java cơ bản từ trước bạn sẽ biết con đường đi sẽ như thế nào. Đừng quên tham gia các khóa học Bitdegreetrang hướng dẫn của BitDegree để khám phá thêm về khoa học máy tính.

Để lại phản hồi chân thật của bạn

Hãy để lại ý kiến xác thực của bạn & giúp hàng nghìn người chọn được nền tảng học online tốt nhất. Tất cả phản hồi, dù tích cực hay tiêu cực, đều được chấp nhận miễn là chúng trung thực. Chúng tôi không công khai phản hồi thiên vị hoặc thư rác. Vì vậy, nếu bạn muốn chia sẻ kinh nghiệm, ý kiến hoặc đưa ra lời khuyên - phần này dành cho bạn!


TOP3 mã phiếu giảm giá phổ biến nhất

Đã xác thực

EXCLUSIVE 25% OFF

On DataCamp Subscriptions
Xếp hạng
5.0
Đã xác thực

UP TO 70% OFF

Personalized Udacity Discount
Xếp hạng
5.0
Đã xác thực

ONLY $14.99

Top Udemy Courses For Less
Xếp hạng
5.0

Đánh giá của người dùng gần đây

Rất OK

Ai cũng biết Java ngày càng trở nên phổ biến và nhiều người muốn tìm kiếm việc làm liên qua, nên bài viết này là một sự chuẩn bị rất OK.

Khá ổn

Bài viết khá ổn và giúp mọi người có thêm kiến thức về Java và cách chuẩn bị cho các buổi phỏng vấn liên quan.

OK

Bài viết OK, mình thích cách trình bày theo dạng câu hỏi khá là dễ theo dõi và dễ nhớ.

Hài lòng

Khá hài lòng, hướng dẫn rất toàn diện vì có các câu hỏi đi từ cơ bản đến nâng cao và sau đó có các bí kíp chuẩn bị cho phỏng vấn nữa.

Ổn

Mọi người có thể recommend vài khóa học java nào ổn ổn trên Bitdegree không? Mình đang cần!!!

Khá được

Khá là được, vì kiến thức và các khía cạnh được đề cập qua các câu hỏi khá là phổ biến và căn bản, nên mn không phải lo lắng nhiều.

Tốt

Một tài liệu tham khảo tốt cho những người đang chuẩn bị cho phỏng vấn và có được công việc java, hướng dẫn này giúp đỡ mình rất nhiều.

Khá tốt

Hướng dẫn tốt, giúp mình có được những kiến thức ban đầu về Java và thấy thích ngôn ngữ này, muốn học thêm...

OK

Rất OK, và mình ở chỗ mình có thể ôn tập lại hầu như các khía cạnh của java ngay trước buổi phỏng vấn mà không quá tốn thời gian.

Được

Hướng dẫn được về mặt nội dung và hình thức, là một tài liệu tham khảo hữu ích cho người học java.

Tốt

Hướng dẫn theo ý kiến cá nhân của mình là tốt, đảm bảo nội dung, kiến thức, và giúp người đọc tự tin hơn rất nhiều.

Rất tốt

Đây là một trong những hướng dẫn tổng hợp đầy đủ nhất các khía cạnh của java mà bất kì ai đang tìm kiếm vị trí này nên biết và nhớ trước các buổi phỏng vấn.

OK

OK, nội dung tốt và cách trình bày linh hoạt, mạch lạc và dễ hiểu, các khái niệm nên giải thích cụ thể hơn.

OK

Java phổ biến ai cũng biết, và đây là hướng dẫn khá là cụ thể và chi tiết.

OK

Khá là OK, vì cách trình bày khá dễ theo dõi và nội dung quá ổn.

Tốt

Tốt, có một số thuật ngữ khó cho người chưa biết gì java nếu đọc luôn bài hướng dẫn này nhưng rõ ràng bài viết dành cho những người đang muốn có công việc java nên sẽ có kinh nghiệm hơn.

Được

Được, kiến thức đảm bảo, các câu hỏi được sắp xếp hợp lý và linh hoạt phù hợp với người học mới bắt đầu cũng như người học nâng cao.

Hài lòng

Khi mà cuộc phỏng vấn rất đến gần, và bạn là người giỏi java, nhưng vẫn cần các câu hỏi để ôn lại kiến thức như thế này. Dễ dàng hơn rất nhiều.

Khá hay

Bài viết khá hay, và mình muốn tìm hiểu thêm về java thì có thể có những khóa học ở đâu được mn nhỉ?

Tốt

Hướng dẫn tốt, đưa đến nhiều kiến thức hay và bổ ích về Java.

Câu hỏi thường gặp

Cách chọn trang khóa học trực tuyến nào để đánh giá như thế nào?

Chúng tôi chọn các nền tảng học online theo quy mô thị trường, mức độ phổ biến của chúng và quan trọng nhất là yêu cầu hoặc sở thích chung của người dùng để đọc các bài đánh giá MOOC chân thật về một số nền tảng học online nhất định.

Bạn cần nghiên cứu nhiều như thế nào trước khi viết đánh giá e-learning?

Các chuyên gia MOOC tận tâm của chúng tôi thực hiện nghiên cứu trong nhiều tuần - chỉ sau đó mới có thể nói rằng các đánh giá của họ về các khía cạnh khác nhau là cuối cùng và hoàn chỉnh. Mặc dù mất rất nhiều thời gian, nhưng đây là cách duy nhất chúng tôi có thể đảm bảo rằng tất cả các tính năng thiết yếu của nền tảng học online đều được thử nghiệm và kiểm tra và phán quyết dựa trên dữ liệu thực.

Khía cạnh nào là quan trọng nhất khi chọn nền tảng học online tốt nhất?

Sẽ không đúng nếu chỉ chọn một khía cạnh trong số lựa chọn: các ưu tiên phụ thuộc vào từng cá nhân, giá trị, mong muốn và mục tiêu của họ. Một tính năng quan trọng đối với một người có thể hoàn toàn không liên quan đến người kia. Nhưng dù sao, tất cả người dùng sẽ đồng ý rằng chất lượng tốt của tài liệu học tập là điều bắt buộc đối với các nền tảng học online.

Nền tảng đánh giá e-learning này khác với những cái khác như thế nào?

Mỗi nền tảng đánh giá MOOC là duy nhất và có các mục tiêu và giá trị riêng. Các bài đánh giá e-learning của chúng tôi là chân thực 100% và được viết sau khi thực hiện phân tích cẩn thận. Đó là mục tiêu mà rất nhiều trang đánh giá e-learning còn thiếu, vì vậy chúng tôi coi đó là siêu năng lực của mình!

Ngày
Giờ
Phút
Giây