Đang xem
2 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

15

Trình độ kỹ năng

Nâng cao

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Tìm hiểu những điều cơ bản về Ajax
  • Tìm hiểu để cập nhật cửa sổ trình duyệt của bạn
  • Tìm hiểu để theo dõi phản hồi của máy chủ đối với các quá trình hoàn thành khác nhau
  • Tìm hiểu để áp dụng XMLHttpRequest () trong JS
  • Tìm hiểu cách làm việc với các đối tượng XML trong DOM

Mô tả

Yêu cầu

  • Phần mềm chỉnh sửa văn bản

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Khóa học phát triển Ajax 47:48

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 0
Học viên 50
Khóa học 16

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo