Đang xem
15 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

13

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách trở thành một tác giả có tác phẩm bán chạy nhất trên Amazon
  • Cách cải thiện hình ảnh và uy tín của bạn
  • Cách biến việc viết lách trở thành một nguồn thu nhập thụ động

Mô tả

Yêu cầu

  • Muốn trở thành một tác giả có tác phẩm bán chạy nhất
  • Có trình độ tiếng Anh

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Giới thiệu 00:38
Phần 3: Tôi đã làm gì để trở thành người bán hàng giỏi nhất 12:39
Phần 4: Làm thế nào để viết tiêu đề và mô tả để làm cho mọi người mua sách 16:56
Phần 5: Mẹo bán hàng và tiếp thị bổ sung 10:30
Phần 6: Quảng cáo Amazon Ads 04:04

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
4.2
Đánh giá 247
Học viên 287,498
Học viên đông đảo
Khóa học 40

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo