Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
1 Học viên
14 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Tìm hiểu danh mục thị trường có lợi nhuận cao nhất
  • Học cách vượt qua đối thủ của bạn
  • Tìm hiểu để tránh các đường cong học tập ổn định bằng cách sao chép hành động của các chuyên gia khác
  • Tìm hiểu để tạo những phần bỏ thầu hấp dẫn
  • Tìm hiểu các chiến lược làm giá chính xác

Chương trình giảng dạy

1giờ 16phút
Phần 1: Tăng giá trị của domain (Domain flipping) 101
19:59
Danh mục tên miền phổ biến
05:15
Thị trường tên miền phổ biến
03:51
Phân tích tên miền phổ biến
03:32
Phần 2: Phân tích sự cạnh tranh của bạn
22:05
Tìm những người làm tên miền tăng giá trị thành công
05:30
Phần mềm kỹ thuật đảo ngược
05:49
Cuộc thi bắt chước
06:05
Giám sát cạnh tranh
04:41
Phần 3: Đấu giá tên miền của bạn
34:27
Thiết lập eBay
05:34
Tạo danh sách của bạn
10:09
Đặt giá của bạn
07:10
Thu hút các nhà thầu
03:59
Tạo trang web của bạn
07:35

Mô tả

Yêu cầu

  • Kiến thức cơ bản về cách sử dụng máy tính
  • Kết nối Internet ổn định

Về Giảng viên đào tạo

100% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 1
Học viên 29
Khóa học 31

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo