Đang xem
4 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

8

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Tìm hiểu thuật ngữ
  • Tìm hiểu về Bitcoin

Mô tả

Yêu cầu

  • Không có yêu cầu gì cả!

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Giới thiệu về đơn vị tiền tệ (Tiền) và công nghệ chuỗi khối Blockchain 1:22:10
  • Tiền điện tử (Cryptocurrency): Sự khởi đầu
    Xem ngay
    07:45

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 3
Học viên 12
Khóa học 1

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo