Đang xem
3 Học viên
8 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Tìm hiểu thuật ngữ Tìm hiểu về Bitcoin

Chương trình giảng dạy

1giờ 22phút
Phần 1: Giới thiệu về đơn vị tiền tệ (Tiền) và công nghệ chuỗi khối Blockchain
1:22:10
Khái niệm cơ bản về công nghệ Blockchain
05:58
Bitcoin: Nó hoạt động như thế nào?
09:04
Bitcoin: Cách SỬ DỤNG nó trong cuộc sống hàng ngày.
11:42
Mạng lưới Ethereum (ETH) và ICOs
07:14
An toàn và bảo mật, Phần 1
13:34
An toàn và bảo mật, Phần 2
12:55
Thuế ở Mỹ
13:58

Mô tả

Yêu cầu

  • Không có yêu cầu gì cả!

Về Giảng viên đào tạo

95% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 2
Học viên 20
Khóa học 1

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo