Đang xem
284 Học viên

17 Các bài học

Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Cách tạo 1 trang web cơ bản trong một ngày
  • Làm thế nào để trang web của bạn có lợi nhuận khi nó đã sẵn sàng
  • Cách quản lý trang web một cách độc lập và tạo sự thay đổi theo thời gian

Chương trình giảng dạy

1giờ 15phút
Phần 2: Widget, plugin và chủ đề
48:20
Giới thiệu về widgets
05:21
Hướng dẫn về Plugins
08:04
Cài đặt chủ đề miễn phí hoặc trả phí
09:40
Làm cách nào để thêm hình đại diện vào chủ đề trang web của bạn
08:28
Làm thế nào để tạo một menu điều hướng đẹp
03:51
Đặt tiêu đề và thông tin cơ bản
03:16
SEO cho trang chủ
05:01
Sử dụng plugin Yoast SEO giúp bạn làm những việc còn lại trong trang
02:56
Mua tên miền từ cùng một công ty hoặc các công ty khác nhau
01:43

Mô tả

Yêu cầu

  • Kết nối Internet
  • Hiểu tiếng Anh

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
Đánh giá 247
Học viên 287,502
Học viên đông đảo
Khóa học 40

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo