Đang xem
2 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

17

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách tạo 1 trang web cơ bản trong một ngày
  • Làm thế nào để trang web của bạn có lợi nhuận khi nó đã sẵn sàng
  • Cách quản lý trang web một cách độc lập và tạo sự thay đổi theo thời gian

Mô tả

Yêu cầu

  • Kết nối Internet
  • Hiểu tiếng Anh

Chương trình giảng dạy

Phần 2: Widget, plugin và chủ đề 48:20

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
4.2
Đánh giá 243
Học viên 299,782
Học viên đông đảo
Khóa học 330

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo