Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
4 Học viên
17 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Hiểu tại sao Email Marketing lại có lợi
  • Học cách kiếm tiền từ danh sách email của bạn
  • Học cách viết nội dung tuyệt vời cho email của bạn
  • Học cách xây dựng một danh sách email có lợi nhuận và trả lời tự động
  • Cách tìm ưu đãi tuyệt vời và quảng bá danh sách email của bạn (Tiếp thị liên kết)

Chương trình giảng dạy

1giờ 17phút
Phần 2: Dòng tiêu đề email
08:42
Các loại dòng tiêu đề
01:27
Các dòng tiêu đề nhạy cảm với thời gian
01:56
Dòng tiêu đề mơ hồ
02:18
Dòng tiêu đề dạng đặt câu hỏi
03:01
Phần 3: Phần thân của Email
14:21
Các loại Emails
03:17
Hoàn chỉnh Emails
03:26
Lỗi trong Emails
03:20
Emails bí mật
04:18
Phần 4: Lợi nhuận qua email
36:21
Bài giảng email trả lời tự động NEmail Autoresponderew
06:50
Tìm ưu đãi
12:04
Thiết lập trang web
14:06
Thuê ngoài viết Email
03:21

Mô tả

Yêu cầu

  • Kiến thức và kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản

Về Giảng viên đào tạo

100% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 1
Học viên 29
Khóa học 31

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo