Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
3 Học viên
41 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Tăng sức mạnh ý chí để đạt được các mục tiêu cá nhân và chuyên nghiệp
  • Học cách tạo thói quen mới, bước ra khỏi vùng an toàncủa bạn
  • Học được nhiều chiến lược quản lý thời gian thực tế và kỹ thuật cải thiện năng suất để tăng hiệu suất cho mình
  • Biết cách tránh những cạm bẫy năng suất như làm nhiều việc cùng lúc, quá tải thông tin, sự trì hoãn
  • Và hơn thế nữa!

Chương trình giảng dạy

3giờ 10phút
Phần 1: Giới thiệu - Khóa học dành cho ai?
03:40
Phần 2: Năng suất của bạn
49:07
Phần 3: Mẫu của bạn
44:02
4 Quadrant & P: Cân bằng PC
06:40
Nguyên tắc Pareto trong quản lý thời gian
04:09
Vùng xám và mức năng lượng
05:02
Kỹ thuật Pomodoro & Trạng thái của dòng chảy
05:05
Làm nhiều việc cùng lúc
05:29
Quá tải thông tin
06:27
Sự trì hoãn
08:22
Chìa khóa chính
02:48
Phần 4: Nhóm của bạn
28:06
Vai trò của bạn
03:04
Tuyển dụng
03:59
Làm việc từ xa
04:18
Quản lý dự án
04:47
Những cuộc họp hiệu quả
05:18
Báo cáo tiến trình
04:05
Chìa khóa chính
02:35
Phần 5: Công cụ quản lý thời gian của bạn
33:09
Công cụ năng suất của bạn - Tổng quan
03:02
Nền tảng tuyển dụng
04:03
Quản lý dự án
04:43
Ứng dụng "Những việc cần làm"
02:18
Phần mềm giao tiếp
03:45
Chia sẻ và lưu trữ tệp
02:46
Công cụ theo dõi thời gian
03:33
Phần mềm giảm sự mất tập trung
03:19
Ứng dụng quản lý tài chính
03:06
Nhìn chung về Ứng dụng năng suất
02:34
Phần 6: Công việc năng suất bên ngoài
21:43
Bài tập
05:23
Dinh dưỡng
03:11
Căng thẳng
03:31
Chu kỳ của con người (bao gồm cả giấc ngủ)
06:00
Con người
01:47
Chìa khóa chính
01:51
Phần 7: Hành động
03:38
Kế hoạch chiến đấu quản lý thời gian của bạn
03:38
Phần 8: Nguồn lực
07:07
Học chuyên sâu
07:07

Mô tả

Yêu cầu

  • Động lực học
  • Sẵn sàng thử nghiệm
  • Động lực phát triển bản thân

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 0
Học viên 2
Khóa học 1

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo