Đang xem
1 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

5

Trình độ kỹ năng

Nâng cao

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Tạo một hồ sơ LinkedIn chất lượng cao để tìm việc hoặc thăng tiến nghề nghiệp của bạn
  • Thu hút hứng thú của nhà tuyển dụng trong lĩnh vực của bạn
  • Nâng cao uy tín nghề nghiệp của bạn

Mô tả

Yêu cầu

  • Kỹ năng máy tính cơ bản
  • Yêu cầu có 1 tài khoản LinkedIn
  • Khuyến nghị một ý tưởng chung về những gì bạn sẽ sử dụng LinkedIn để làm gì

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 0
Học viên 50
Khóa học 16

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo