Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
97 Học viên
13 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Bạn sẽ học cách sử dụng YouTube để tạo lưu lượng truy cập và lợi nhuận. Bạn sẽ có thể học cách làm video YouTube và cách tải video lên YouTube. Bạn sẽ học các kỹ thuật tiếp thị video hiệu quả. Bạn sẽ tìm hiểu cách đẩy lên đầu danh sách tìm kiếm của YouTube.

Chương trình giảng dạy

1giờ 1phút
Phần 1: Bắt đầu nhanh trên YouTube
11:15
Dán nhãn video của bạn
02:06
Tag Thief
01:59
Chia sẻ và nhúng video của bạn
02:40
Phần 2: YouTube SEO
16:09
YouTube SEO
03:21
Các nguồn tạo video
03:00
Các mẹo SEO khác
07:24
Sử dụng Blog có thẩm quyền
02:24
Phần 3: Phương pháp Youtube Ninja
33:36
Phát hiện lượng truy cập
05:57
Tìm kiếm ưu đãi của bạn
07:31
Che giấu đường dẫn liên kết của bạn
06:03
Liên hệ với chủ sở hữu video YouTube
14:05

Mô tả

Yêu cầu

  • Kỹ năng máy tính cơ bản là cần thiết

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 408
Học viên 127,118
Học viên đông đảo
Khóa học 8