Đang xem
3 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

13

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Bạn sẽ học cách sử dụng YouTube để tạo lưu lượng truy cập và lợi nhuận.
  • Bạn sẽ có thể học cách làm video YouTube và cách tải video lên YouTube.
  • Bạn sẽ học các kỹ thuật tiếp thị video hiệu quả.
  • Bạn sẽ tìm hiểu cách đẩy lên đầu danh sách tìm kiếm của YouTube.

Mô tả

Yêu cầu

  • Kỹ năng máy tính cơ bản là cần thiết

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Bắt đầu nhanh trên YouTube 11:15
Phần 2: YouTube SEO 16:09
Phần 3: Phương pháp Youtube Ninja 33:36

Về Giảng viên đào tạo

5.0
100% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 1
Học viên 17
Khóa học 31

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo