Đang xem
61 Học viên
33 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Cách sử dụng WordPress để tạo trang web Cách mở rộng mạng lưới kinh doanh của bạn

Chương trình giảng dạy

2giờ 4phút
Phần 1: Cách kiếm tiền từ blog
2:04:17
3 mẹo làm cho trang web của bạn trở nên độc đáo ngay lập tức
04:28
Sử dụng Wordpress để xây dựng thương hiệu độc đáo
02:31
Thiết lập trang web để quảng bá sản phẩm
02:34
Sử dụng WordPress để tạo thêm thu nhập
03:17
Setting up your opt in on your site
03:21
Sử dụng Wordpress để xây dựng danh sách cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại.
03:30
Thành lập liên doanh
03:01
Hợp tác thông qua Wordpress
02:21
Thiết lập cơ hội tiếp thị liên kết
03:55
Cơ bản về Wordpress
09:24
Thiết lập bài viết và trang phần 1
06:25
Thiết lập bài viết và trang phần 2
03:05
Cách dùng Wordpress cho việc tương tác đối với các nhóm cá nhân
02:13
Thay đổi chủ đề
02:27
Cách dùng Wordpress ghi lại thông tin nhóm
01:22
Thêm các chức năng cơ bản thông qua WP
03:26
Sử dụng Wordpress như một công cụ đào tạo
02:54
Tự động hóa các quy trình tiếp thị
01:48
Sử dụng Wordpress như một công cụ theo dõi
01:54
Thiết lập theo dõi
02:04
Sử dụng WordPress làm công cụ bán hàng
01:33
Các chủ đề và trình cắm chuyên biệt
03:11
Chức năng chuyên biệt của Wordpress
03:33
Có nên sử dụng một mẫu liên hệ hay không
01:59
Sử dụng WordPress làm công cụ bán hàng
03:40
Thiết lập biểu mẫu để hỗ trợ và liên hệ
02:58
Đảm bảo nội dung trang web
02:42
Video phỏng vấn
21:35

Mô tả

Yêu cầu

  • Bạn nên có một doanh nghiệp hoặc một ý tưởng kinh doanh Hãy cởi mở để học những điều mới và áp dụng chúng

Về Giảng viên đào tạo

Alun Hill

International Business Journalist
Đánh giá 372
Học viên 168,200
Học viên đông đảo
Khóa học 10