Đang xem
3 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

21

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách tạo lập một kênh YouTube
  • Cách điều chỉnh Cài đặt cố định trên kênh của bạn
  • Tìm hiểu để tiếp thị video của bạn thành công
  • Cách thêm tính nghệ thuật vào kênh của bạn
  • Tìm hiểu để tối ưu hóa video của bạn để tiếp xúc tối đa

Mô tả

Yêu cầu

  • Kiến thức căn bản về cách sử dụng PC

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Giới thiệu 1:54:18

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 0
Học viên 67
Khóa học 84

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo