Đang xem
43 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

41

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách xuất bản trò chơi của riêng bạn trên iTunes App Store
  • Cách xây dựng trò chơi của riêng bạn mà không cần học cách viết mã
  • Cách kiếm thu nhập thụ động từ iTunes App Store

Mô tả

Yêu cầu

  • Bạn nên có máy tính MAC hoặc tài khoản MacInCloud.com
  • Bạn sẵn sàng thử các kỹ thuật trong khóa học này

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Giới thiệu khóa học 01:51
Phần 3: Chỉnh sửa mục bài 09:19
Phần 4: Làm việc với hình ảnh khởi chạy 09:33
Phần 5: Làm việc với các biểu tượng 10:49
Phần 6: Ảnh chụp màn hình trò chơi 02:02
Phần 7: Làm việc với màn hình trong ứng dụng 07:30
Phần 8: Làm việc với màn hình iPad 05:52
Phần 9: Cập nhật cài đặt 11:25
Phần 10: Cài đặt mua hàng 17:30
Phần 11: Sửa đổi bổ sung 12:37
Phần 12: Xuất bản thành công 05:42
Phần 13: Xác minh trò chơi 02:59

Về Giảng viên đào tạo

Yohann Taieb

Apps/Games Developer
3.4
Đánh giá 183
Học viên 138,850
Học viên đông đảo
Khóa học 18

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo