Đang xem
49 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

15

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách sử dụng Google SEO để cải thiện thương hiệu và uy tín của bạn
  • Làm thế nào để gây ấn tượng với mọi người bằng cách bạn hiện diện trên mạng

Mô tả

Yêu cầu

  • Cởi mở về việc thử các ý tưởng từ khóa học
  • Sẵn sàng để có thông tin về bạn được đăng trên các trang web khác nhau

Chương trình giảng dạy

Phần 2: Cơ bản về SEO 41:38
Phần 3: Tài liệu bổ sung 01:45

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
4.2
Đánh giá 247
Học viên 287,498
Học viên đông đảo
Khóa học 40

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo