Đang xem
1 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

8

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Làm thế nào để mua bán và sử dụng Bitcoin
  • Cryptocurrency là gì
  • Tiền ảo Bitcoin là gì

Mô tả

Yêu cầu

  • Sẵn sàng làm quen với các nguồn thu nhập mới
  • Sẵn sàng tạo ra sự thay đổi trong phong cách sống của mình

Chương trình giảng dạy

Về Giảng viên đào tạo

Alun Hill

International Business Journalist
4.1
Đánh giá 181
Học viên 152,004
Học viên đông đảo
Khóa học 153

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo