Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
88 Học viên
8 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Làm thế nào để mua bán và sử dụng Bitcoin Cryptocurrency là gì Tiền ảo Bitcoin là gì

Chương trình giảng dạy

1giờ 10phút
Phần 1: Video hướng dẫn hiệu quả về Bitcoin
1:10:29
Làm thế nào để mở tài khoản đầu tư
17:54
Chiến lược đầu tư
06:35
Làm thế nào có được nhiều bitcoin
05:46
Tại sao lại mua cryptocurrency
07:45
Mặt hạn chế của tiền ảo
06:12
Tương lai cho cryptocurrency
02:03

Mô tả

Yêu cầu

  • Sẵn sàng làm quen với các nguồn thu nhập mới Sẵn sàng tạo ra sự thay đổi trong phong cách sống của mình

Về Giảng viên đào tạo

Alun Hill

International Business Journalist
Đánh giá 305
Học viên 153,609
Học viên đông đảo
Khóa học 11