Đang xem
69 Học viên

8 Các bài học

Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Làm thế nào để mua bán và sử dụng Bitcoin
  • Cryptocurrency là gì
  • Tiền ảo Bitcoin là gì

Chương trình giảng dạy

1giờ 10phút

Mô tả

Yêu cầu

  • Sẵn sàng làm quen với các nguồn thu nhập mới
  • Sẵn sàng tạo ra sự thay đổi trong phong cách sống của mình

Về Giảng viên đào tạo

Alun Hill

International Business Journalist
Đánh giá 191
Học viên 141,963
Học viên đông đảo
Khóa học 19

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo