Đang xem
217 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

16

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Căn bản về CSS
  • Cú pháp CSS
  • Cách thiết kế sử dụng CSS
  • Cách tạo lớp và IDs

Mô tả

Yêu cầu

  • Kết nối Internet
  • Bất kỳ phần mềm chỉnh sửa văn bản nào
  • Trình duyệt web cập nhật

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Học các mẹo CSS cơ bản 1:11:20

Về Giảng viên đào tạo

John Bura

Web/App/Game Developer
4.1
Đánh giá 264
Học viên 152,212
Học viên đông đảo
Khóa học 12

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo