Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
124 Học viên
16 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Căn bản về CSS
  • Cú pháp CSS
  • Cách thiết kế sử dụng CSS
  • Cách tạo lớp và IDs

Chương trình giảng dạy

1giờ 11phút
Phần 1: Học các mẹo CSS cơ bản
1:11:20
Các lớp trong CSS
03:04
Thuộc tính Font Families
05:28
Thuộc tính màu sắc Colors trong CSS
06:09
Thuộc tính Padding trong CSS
03:31
Căn chỉnh chữ và biến đổi
03:39
Căn lề và độ rộng
05:58
Thay đổi thân đoạn
04:36
Trình tạo ký tự Latin Text Generator
02:21
Thêm vào một menu ngang với HTML và CSS
08:17
Thêm một hình ảnh nền
04:28
Nghịch một chút với lề trong CSS
02:45

Mô tả

Yêu cầu

  • Kết nối Internet
  • Bất kỳ phần mềm chỉnh sửa văn bản nào
  • Trình duyệt web cập nhật

Về Giảng viên đào tạo

John Bura

Web/App/Game Developer
Đánh giá 305
Học viên 153,430
Học viên đông đảo
Khóa học 12

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo